"Belet sociale dumping bij stadsopdrachten"

Stijn Derammelaere, fractieleider van sp.a-Harelbeke, heeft in de gemeenteraadszitting gevraagd sociale dumping onmogelijk te maken bij opdrachten die de stad uitbesteedt. "In de bouwsector worden meer en meer goedkope arbeiders uit de rand van de Europese Unie ingezet", zegt Derammelaere. "Deze arbeiders worden onderbetaald en krijgen niet de juist bescherming. Bovendien vormen ze op die manier een bedreiging voor onze lokale werknemers. Als sp.a willen we deze sociale dumping een halt toeroepen. Dat kan niet alleen door van alle aannemers, maar ook door van alle onderaannemers die opdrachten uitvoeren voor onze stad, te eisen dat zij hun werknemers correct betalen zoals de Belgische wetgeving het voorschrijft. We kunnen hen dat opleggen door in elk bestek bij openbare aanbesteding een juiste clausule te voorzien." Schepen van Financiën Inge Bossuyt (sp.a) beloofde dit prioritair te behandelen tijdens de besprekingen van de bestekken en aanbestedingen van de stad. (JME)

Lees meer