2 In 2017 voerden ontevreden brandweerlui van Fluvia ook al eens actie op het stadhuis van Kortrijk.
Henk Deleu In 2017 voerden ontevreden brandweerlui van Fluvia ook al eens actie op het stadhuis van Kortrijk.

Brandweerlui schroeven activiteiten terug uit onvrede met beleid en werkdruk

Alleen nog dringende interventies. Daarvoor staan de brandweerlui van de hulpverleningszone Fluvia voorlopig nog paraat. Administratief werk en kleine klusjes blijven liggen. De blussers willen zo een krachtig signaal geven naar de leiding van Fluvia. Wanbeleid en een schromelijk tekort aan mensen en middelen zijn de voornaamste klachten. “Geef ons tijd om de problemen op een goeie manier aan te pakken”, zegt Fluvia-voorzitter Francis Benoit.

Het rommelt al langer bij het personeel van de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en ruime omgeving). “Sinds de opstart van de hulpverleningszones in 2015 blinkt Fluvia uit in wanbeleid”, zegt Mathieu Godefroidt, gewestelijk secretaris van ACOD LRB West-Vlaanderen. Hij vertolkt in het dossier van Fluvia ook de mening van de andere vakbonden. “Het arbeidsreglement werd door de minister vernietigd. Er is geen personeelsplan en een toekomstvisie ontbreekt. Het gevolg is een chronisch tekort aan beroepsbrandweerlui, vrijwilligers en administratieve ondersteuning. Dit brengt de veiligheid van zowel het brandweerpersoneel als de burgers in gevaar.” Godefroidt hekelt ook het feit dat een negatief rapport van de brandweerinspectie, van oktober 2018, nog altijd niet geleid heeft tot verandering. “De ellende blijft aanhouden en niemand doet er iets aan. Ook enkele symbolische acties die we organiseerden, leverden niks op. Men blijft doof voor onze verzuchtingen.”

2 De brandweerlui van de zone Fluvia blijven dringende interventies, zoals hier enkele weken geleden een brand in Beveren-Leie, met volle overgave afwerken.
Hans Verbeke De brandweerlui van de zone Fluvia blijven dringende interventies, zoals hier enkele weken geleden een brand in Beveren-Leie, met volle overgave afwerken.

Werk aan de winkel

Om hun ongenoegen kracht bij te zetten, werken de brandweerlui sinds dinsdag alleen nog de dringende interventies af, zoals branden, ongevallen, medische tussenkomsten… “Ze willen de bevolking niet in de steek laten”, weet Godefroidt. “Maar administratief werk en kleine klusjes worden niet meer gedaan.” Francis Benoit, burgemeester van Kuurne en voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia, heeft begrip voor het ongenoegen en de acties. “Er zijn inderdaad verbeterpunten in onze zone, dat weten we al langer”, zegt Benoit.

“De zonecommandant is dezelfde mening toegedaan. We willen die verbeterpunten zo snel mogelijk aanpakken. En er gebeurt wel degelijk iets. Om enkele voorbeelden te geven: we hebben de jongste maanden flink wat nieuwe voertuigen in gebruik genomen en 500 brandweerlui kregen nieuwe interventiekledij. Ook op het vlak van strategisch beleid en operationele invulling is er werk aan de winkel. Dat blijkt uit het inspectieverslag maar ook uit onze eigen brandweertoets die door 330 medewerkers werd ingevuld. Op basis van die informatie willen we nog meer concrete acties nemen. Maar één en ander vraagt tijd, veel tijd. Tot onze hulpverleningszone behoren 17 gemeenten, elk met hun eigen bestuur dat ook wat in de pap te brokken heeft. Dat is niet bevorderlijk voor een snel beslissingsproces. Maar we komen er wel, al valt een grotere financiële inbreng van al onze gemeenten wellicht niet uit te sluiten”, besluit Benoit.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Eric Veracx

    De grote vergissing van de brandweerhervorming en de verstikking van de goede werking van de brandweerzones en van de ontplooiing van personeel en middelen conform de wet van 2007 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn de zoneraden waarin enkel de burgemeesters van de betrokken steden en gemeentes zetelen. De zonecommandant zit er bij voor spek en bonen met zijn operationeel plan. Voor hulpverleningszone Fluvia behoren 17 gemeenten. Dit zijn 17 burgemeesters, 17 gemeenteraden. :-)

Lees meer