Martine Verjans, hoofddocent aan de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt.
RV Martine Verjans, hoofddocent aan de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt.

“Studenten die starten aan universiteit kennen steeds minder Frans”: UHasselt voert voor het eerst vak Frans in

De Universiteit Hasselt gaat voor het eerst een vak algemeen Frans invoeren in haar faculteit economische bedrijfswetenschappen. Ze doet dat omdat de kennis van het Frans bij de studenten die aan de universiteit beginnen, zwaar onvoldoende is.

“Ik geef nu toch al meer dan dertig jaar les en heb de kennis van het Frans de laatste tien jaar zienderogen zien wegzakken", vertelt hoofddocent aan de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen van de UHasselt, Martine Verjans. “Vooral een zakelijk gesprek voeren in het Frans lukt hen niet meer, tot grote ergernis en frustratie van de studenten zelf.” 

Studenten slagen voor het vak Frans in de derde graad van het secundair onderwijs, maar wanneer ze dan bij ons terechtkomen, realiseren ze zich dat ze die spreekvaardigheid in het Frans niet beheersen. Niet alleen aan de Universiteit Hasselt, ook aan de andere Vlaamse universiteiten en hogescholen merken ze dat de kennis van het Frans bij de studenten erop achteruit gaat.

Lat ligt te laag

“De kloof met wat het bedrijfsleven vraagt, wordt alsmaar groter. Als je op zakenlunch een contract moet onderhandelen met een Luikse ondernemer, wordt dat een probleem, hé”, zegt Verjans. “Daarom nemen we als universiteit onze verantwoordelijkheid en richten we een nieuw vak algemeen Frans in om studenten te helpen de basiskennis van het Frans weer op te halen.”

Maar hoe is het zover kunnen komen? “Om te beginnen is er geen controle op de kwaliteit van de handboeken Frans in het secundair onderwijs”, zegt Verjans. “Vaak bieden zij de basisbouwstenen van het Frans erg versnipperd aan. Daarnaast staan directies en leerkrachten sterk onder druk van de ouders. Daardoor durven ze soms geen eisen meer stellen aan de leerlingen en wordt de lat te laag gelegd. Maar ook de didactische aanpak in de scholen waar vooral nadruk wordt gelegd op vaardigheden, heeft geen goed gedaan. Want vaardigheden zijn gebaseerd op kennis en die kennis moet je leren gebruiken door veel te oefenen, met vallen en opstaan.”

Wallonië

Karin Van De Velde, CEO van Callexcell en kersvers voorzitter van Voka – Kamer van Koophandel Limburg, vindt het alvast een goede zaak: “Ik erger mij al langer aan de lamentabele talenkennis van onze schoolverlaters. Ondernemerschap stopt nu eenmaal niet aan de provinciegrenzen. Zo willen we de samenwerking met de stakeholders uit Wallonië versterken, maar dat zal niet gaan met schoolverlaters die het Frans onvoldoende onder de knie hebben. Een goede beslissing van de Universiteit Hasselt.”

Lees meer