Professor Werner de Saeger gaat het leger in
Karolien Coenen Professor Werner de Saeger gaat het leger in

Cambridgeprofessor Werner de Saeger valt 25 kilo af en wordt reservist: “Voor vorst en vaderland”

Volgende week zondag zal theoloog en jurist Werner de Saeger (41), docent aan de hogeschool PXL in Hasselt en professor in Cambridge, zich aanmelden aan de militaire kazerne van Stockem. “Ik wil iets teruggeven aan het koninkrijk waar ik zoveel van hou”, zegt de Saeger. 

“Ik heb één motivatie: op bescheiden wijze mijn vorst en vaderland dienen”, vertelt de Saeger. “Het is meer dan een plicht, ik beschouw het als een waar privilege om dit te mogen doen. Het uitzonderlijke in mijn geval is dan ook niet dat ik militair actief zal zijn, maar wel dat ik het pas doe als ik al de 40 gepasseerd ben. Maar de keuze is voor mij heel evident.  Mijn enige objectief is om een steentje, hoe klein ook, te kunnen bijdragen. Ik beschouw het als een teken van trouw aan mijn land en vorst.”

Timing

Maar waarom nu pas? “Spijtig genoeg was de verplichte legerdienst al afgeschaft toen ik 18 werd. Tijdens mijn Latijn-Griekse humaniora twijfelde ik nog tussen de kadettenschool of de abdijschool van Zevenkerken, maar het werd uiteindelijk geen van beide om een hele reeks redenen. Later ik heb me meermaals kandidaat gesteld voor de reserve. Maar op die momenten was de reserve voor Defensie geen prioriteit. En de timing was moeilijk. Zelf heb ik meer dan een decennium gestudeerd en internationaal academisch onderzoek gedaan. Ik heb ook gedoceerd aan Harvard en Oxford, maar ook aan de Sorbonne in Parijs, in Cambridge, en het Midden-Oosten.”

 25 kilo afgevallen

Nu is de Saeger echter vastberaden. “Ik ben in maart 2018 in een militaire club in Brussel gaan lunchen met een bevriend kolonel. Hij vertelde me dat er momenteel opportuniteiten zijn. Ik ben me dan gaan informeren en heb mij meteen kandidaat gesteld. Er was wel een klein probleem: mijn BMI (Body Mass Index, nvdr) was ongeveer 35, en ik moest een drietal maanden later, begin juli 2018, al  alle medische, sportieve, intellectuele, en psychologische testen afleggen. Ik ben onmiddellijk gestart met trainen: ik ben 25 kilogram verloren door gezonde voeding en intensief sporten. Ik  nam een sportcoach, ik eet sindsdien erg gezond. Bijkomend effect is natuurlijk dat ik me nu erg scherp en fris voel, en stukken vlotter door het leven ga. Op dat vlak heeft het leger me al enorm goed gedaan.”

 Neder-over-Heembeek

“Nadat ik in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek alle proeven had afgelegd, volgde er een mondeling examen in militair en internationaal recht voor een jury. In oktober 2018 ben ik in Leopoldsburg ingelijfd. De dag van mijn incorporatie was een belangrijk moment, dat was de officiële stap om militair te worden. De uiteindelijke militaire opleiding vindt nu pas deze zomer plaats.”

Dril, marsen en camouflage

“Ik ga eerst een maand in de kazerne leven, in het kwartier Generaal Bastin in Stockem vlak bij Arlon, aangezien ik thuis Franstalig ben. Daar zal ik in twee keer telkens twee weken een basisvorming als militair krijgen, uiteraard heel beknopt en in versneld tempo. Het gaat dan over de aanpassing aan het militair leven, inclusief de militaire waarden, dril, tactiek, marsen, camouflage, bivak, kaartlezen met kompas, het wapen hanteren en doeltreffend leren schieten, en allerlei andere technieken. Vervolgens zal ik nog verder ‘on the job getraind’ worden, wellicht in augustus, en dan in de maanden daarna de eed afleggen, om nadien werkelijk actief te kunnen meewerken aan onze defensie. Want dat is het uiteindelijke doel: deeltijds bijdragen en mijn ervaring en expertise ten dienste stellen van ons leger. In mijn geval zal dat de landcomponent zijn. Hoewel er ook bij de marine interesse was, koos ik toch voor de cavalerie.”

Begrippen als vaderlandsliefde en defensie en traditie zijn in mijn ervaring iets delicater in Vlaanderen dan in Franstalig België

Werner de Saeger

In Vlaanderen zijn de reacties anders...

“Mijn omgeving reageert uitermate positief. Mijn sociale leven speelt zich bijna geheel af in een Franstalige context, waar iedereen mijn keuze als vrij evident en bijzonder knap beschouwt. Ook in het Verenigd Koninkrijk, waar ik nog een beetje actief ben, is iedereen positief. In Vlaanderen zijn de reacties enigszins anders, alhoewel ik daar minder contacten heb en er amper over heb gesproken. In Vlaanderen begrijpt men het niet altijd goed. Begrippen als vaderlandsliefde en defensie en traditie zijn er in mijn ervaring iets delicater of minder gebruikelijk dan in Franstalig België. Mijn studenten, vooral die aan de Hogeschool PXL, zijn dan wel weer enthousiast. Sommigen hebben zich zelfs al kandidaat gesteld om militair te worden. Ik heb de voorbije lente een militaire rekruteerder gevraagd om te komen spreken, de aula zat toen barstensvol.”

Ik heb de voorbije lente een militaire rekruteerder gevraagd om te komen spreken aan Hogeschool PXL, de aula zat toen barstensvol

Werner de Saeger

Studenten onder de wapens, moet kunnen

“Voor of tegen de herinvoering van de verplichte legerdienst? Absoluut en zonder de minste twijfel: voorstander. Uiteraard is ons leger er nu niet op voorbereid, en ook de politieke wil ontbreekt volledig. Maar je vroeg mijn mening, en die is duidelijk: een verplichte legerdienst, zoals in zovele andere landen, is positief. In een tijd waar we enkel spreken over mensenrechten is het nuttig om de ‘plichten’ ook eens te benadrukken. En een van onze eerste plichten is de dienst aan onze vorst en ons vaderland, inclusief de legerdienst. Ik denk bijvoorbeeld dat jongeren in legerdienst perfect kunnen ingezet worden om te patrouilleren in de straten. Toen ik studeerde aan Harvard in de VS, leerde ik een systeem kennen waarbij jongeren tijdens hun studies al een engagement opnemen op militair vlak. Ik ben blij om te zien dat we ook in ons land in die richting evolueren.”

8 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Patrik De Weirdt

    Een basisopleiding van 2 maal 2 weken en dan denkt meneer waarschijnlijk dat hij een volwaardige officiersopleiding heeft? Dit is een belediging voor alle officieren die pas na een jaar aangesteld worden tot onderluitenant en zich dan kunnen beginnen toeleggen op hun "training on the job". Dit lijkt meer op een reclamestunt dan op een serieuze aanwerving.

  • Nikolaas Bouman

    Blijft een beetje dubbel. Hij krijgt meteen een bevoorrechte positie, waar een ander maanden op moet wachten. Dat doet de beeldvorming geen goed.

Lees meer