De Badr Moskee in Hasselt krijgt geen vergunning.
RV De Badr Moskee in Hasselt krijgt geen vergunning.

Deputatie weigert vergunning voor Hasseltse moskee

Stad Hasselt is verrast door beslissing

De Badr Moskee in Hasselt krijgt geen vergunning. Dat besluit volgt op de vernietiging van de vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, nadat eerder de stad Hasselt in eerste aanleg en de provincie Limburg in beroep de vergunning toekenden.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de door het provinciebestuur afgeleverde vergunning, nadat vier buurtbewoners beroep indienden. De uitspraak van de Raad kwam omdat er geen duidelijk mobiliteitsonderzoek over de geschiktheid van de Mouterijstraat voor dit omvangrijke project is. De nieuwe moskee zou plaats bieden aan 480 tot 600 gelovigen en op piekmomenten zoals het Suikerfeest en Offerfeest aan 1000 gelovigen. De totale oppervlakte bedraagt meer dan 4000m², verspreid over drie niveaus. Daarnaast worden er 120 parkeerplaatsen voorzien en 70 fietsstalplaatsen. Van bij de eerste plannen voor een nieuwe moskee in de Mouterijstraat kantten bezorgde buren zich tegen het grootschalige project en de impact op de mobiliteit en de bijkomende verkeersoverlast.

Te veel onzekerheden

De Limburgse deputatie stelt nu vast dat er vandaag te veel onzekerheden en knelpunten op vlak van mobiliteit blijven om weer tot een vergunning van de moskee te kunnen overgaan. Een hernieuwing van de vergunning zou het dossier opnieuw doen verzanden in een procedureslag bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, zonder uitzicht op een duidelijke en rechtszekere eindbeslissing. “Eerder volgde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de buurtbewoners in de beoordeling van het dossier op vlak van mobiliteit en vernietigde de bouwvergunning”, zegt gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). “We organiseerden een nieuwe hoorzitting waarbij naar alle betrokkenen geluisterd werd. We vroegen ook bijkomend advies van het stadsbestuur Hasselt en er werd een mobiliteitsstudie uitgevoerd.”

Stad Hasselt reageerde niet

Toch blijven er onduidelijkheden bestaan waardoor de stedenbouwkundige dienst geen positief advies kon afleveren aan het provinciebestuur. “Het straatprofiel van de Mouterijstraat aangereikt door de Lijn verschilt van de mogelijke straatprofielen opgesteld door het studiebureau. Dat zorgt voor onduidelijkheid voor de buurt op het vlak van mobiliteit, zeker in relatie met het Spartacus-plan,” verduidelijkt gedeputeerde Inge Moors. “Hoewel men goede inspanningen vooropstelt in het dossier, blijft een concrete mobiliteitsoplossing in het dossier uit. Plannen om bezoekers van de moskee aan te sporen zich via diverse vervoersmethodes naar de moskee te verplaatsen bieden uiteindelijk geen garantie op een leefbare verkeerssituatie in de Mouterijstraat en de aanpalende straten, zeker wanneer het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer stelt dat een rechtstreekse ontsluiting op de Koning Astridlaan (N2) verboden is. Daarbij  moeten we vaststellen dat de stad Hasselt niet reageerde op onze bijkomende adviesvraag. Dat is geen verplichting, maar in zo’n belangrijk project is de steun van het stadsbestuur erg belangrijk,” vervolgt gedeputeerde Moors.

Verrast door beslissing

“Wij nemen akte van de beslissing van de deputatie en zullen samen met de geloofsgemeenschap rond de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen”, aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Vanaf het begin heb ik dit dossier uiteraard van dichtbij opgevolgd. Door de vele contacten tussen de Marokkaanse moslimgemeenschap en de verschillende bestuursniveaus, ben ik net zoals andere Hasseltse moslims verrast met dit resultaat. Maar, mijn engagement blijft. We zoeken samen naar een oplossing op korte termijn. Dit biedt opportuniteiten voor de gemeenschap en alle andere betrokkenen. Deze moeten we ten volle benutten” besluit schepen Habib El Ouakili (RG+).

Hoe moet het verder?

Nu is natuurlijk de vraag hoe het verder moet. “Wat mij betreft is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de huidige gebouw dringend aan een upgrade toe. Een nieuwbouwproject ter vervanging van het huidige gedateerde moskeegebouw behoort zeker tot de mogelijkheden en komt de hele buurt en de gemeenschap ten goede. Maar, er moet een duidelijk visie zijn op vlak van mobiliteit of het volume van het gebouw moet aangepast worden aan de mobiliteitslimieten. Ik stel voor dat de aanvragers de mogelijkheden nog eens bespreken met het stadsbestuur om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.”

De Raad voor Vergunningsbetwistingen is de laatste administratieve aanleg. Hiermee is de administratieve beroepsprocedure uitgeput. De voorzitter van de Badr Moskee kon ons niet te woord staan.

Lees meer