Het coronavirus zette het leven van de UHasselt- studenten op hun kop.
RV Het coronavirus zette het leven van de UHasselt- studenten op hun kop.

Eerste resultaten corona-examens aan UHasselt zijn positief: “We zijn trots op onze studenten”

Nu de examenperiode aan UHasselt stilaan afloopt, tekenen de eerste tendensen zich af. Die tonen aan dat de resultaten van deze examenperiode in coronatijden niet lager, maar ook niet hoger, liggen dan de voorbije jaren. “Het coronavirus zette het leven van onze studenten op hun kop. Deze goede resultaten tonen aan dat onze studenten veerkracht hebben en dat stemt ons zeer tevreden”, zegt rector Luc De Schepper.

Het coronavirus heeft het leven van de studenten en docenten aan UHasselt flink door elkaar geschud. Het academiejaar kreeg een heel andere invulling. Alle lessen vonden online plaats, er werd nog sterker ingezet op permanente evaluatie en helaas viel het zo vertrouwde leven op de campus stil. 

“Ondanks deze vaak moeilijke periode voor onze studenten, zien we dat het online onderwijs en de examens die momenteel plaatsvinden goed zijn verlopen”, zegt Luc De Schepper, rector van UHasselt. “De eerste tendensen in de examenresultaten zijn goed. Studenten scoren ondanks de coronamaatregelen niet lager, maar ook niet hoger, dan de voorbije academiejaren. Het aantal deelnemers aan de examens ligt ook niet lager dan de vorige jaren. De vrees dat studenten meer zouden afhaken en hun examens niet meer zouden afleggen, is dus onterecht gebleken. We blijven de examenresultaten natuurlijk verder monitoren, maar we zien geen redenen om correcties uit te voeren.”

Trots op onze studenten

“Het stilvallen van het sociale leven had een zware impact op het mentale welzijn van onze studenten, maar ze hebben veel veerkracht getoond en op het vlak van studie zijn ze hier goed mee omgegaan”, aldus De Schepper. “We zijn dan ook zeer trots op hen, en willen hen hiervoor nogmaals uitdrukkelijk bedanken. We kijken nu uit naar het volgende academiejaar, waarbij we via een mix van on-campus en online werkvormen (blended learning) volop inzetten op een zo maximaal mogelijke aanwezigheid op onze campus aangevuld met online lessen. We hopen dat we op die manier opnieuw onze studenten zoveel mogelijk kunnen laten genieten van het campusleven dat UHasselt typeert.”

Lees meer