PXL-Research
RV PXL-Research

Hogeschool PXL haalt 1,4 miljoen euro binnen voor pratijkgericht onderzoek

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) maakte bekend dat de Vier TETRA-projecten van PXL goedgekeurd zijn: Met maar liefst 1,4 miljoen euro voor praktijkgericht onderzoek met economische en maatschappelijke impact in de regio.

“De vier projecten van Hogeschool PXL, waarin we samenwerken met Vlaamse ondernemingen en  andere Vlaamse kennisinstellingen, werden goedgekeurd voor een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro" zegt directeur Onderzoek Astrid Hannes. “Voor PXL zelf betekent dit niet alleen een impuls van 1 miljoen euro om het eigen  onderzoek in onze experticecentra de komende twee jaar verder uit te bouwen, tevens spant Hogeschool PXL daarmee ook de kroon als hogeschool die dit jaar de meeste goedgekeurde projecten binnenhaal. Slechts 21 van de 54 projectaanvragen werden gehonoreerd, in vier van die 21 projecten is PXL leadpartner.” Een overzicht:

Augmented Reality for Smart Maintain & Operate projecten, of kortweg AR 4 Smart MO

“In dit tweejarig project slaan onderzoekers van het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie én Expertisecentrum PXL Smart ICT de handen in elkaar. “Zij gaan na hoe augmented reality gebruikt kan worden als een betere communicatietool in het onderhoud én de uitbating van een gebouw. Hoe kunnen verschillende partijen snel, gericht en adequaat reageren en om de gebruikers een maximale gebruikerstevredenheid te garanderen? Hoe kunnen inspecteurs dankzij een mobiele app op de gsm of een slimme bril in één oogopslag doorheen muren kijken, achterhalen waar de leidingen zitten, wanneer die voor de laatste keer onderhouden zijn, wie de installateur was, en van wanneer de laatste keuring dateert. Zo’n 15 bedrijven uit heel Vlaanderen, gaande van facilitymanagementbedrijven, huisvestingsmaatschappijen, makelaars, tot overheden, poetsfirma’s, firma’s die inspecties of onderhoud uitvoeren worden gecoacht” vertelt  onderzoekshoofd van het Expertisecentrum PXL Bouw en Energie Adrien Buteneers. Het project is goed voor 472 000 euro.

eXplainable AI voor eindgebruikers en ontwikkelaars

Steven Palmaers, onderzoekshoofd van het Expertisecentrum PXL Smart ICT, sleepte als promotor een goedkeuring in de wacht voor pioniersonderzoek waar PXL artificiële intelligentie binnen handbereik wil brengen. “ Het gebruik van artificiële intelligentie in hedendaagse software groeit immers pijlsnel. Voor allerlei taken, zoals automatische classificatie van beelden, het capteren en interpreteren van allerlei signalen van de gebruiker (bv. bewegingen en interacties met objecten), het aansturen van automatische chatbots en het uitvoeren van machine translation, wordt er gebruik gemaakt van complexe algoritmes uit domeinen als machine learning en computer vision. Dit onderzoek situeert zich in het recente onderzoeksdomein eXplainable Artificial Intelligence (XAI).  Een tiental bedrijven uit de top van de Vlaamse AI-business zijn betrokken in dit onderzoek waarvoor een VLAIO-budget van 458 000 euro toegekend werd

Inclusief toerisme als businesstransformator voor logiesverstrekkers en bedrijven

“Toerisme in Vlaanderen groeit, bezoekersaantallen zitten in de lift maar de bezettingsgraad van Vlaamse logies kan nog omhoog. Volgens Toerisme Vlaanderen was de bezettingsgraad van Vlaamse logies in 2018 gelijk aan 64%. Inclusief toerisme biedt heel wat mogelijkheden om dit percentage te verbeteren. Met naar schatting 1 op de 6 Vlamingen die aangeven een beperking en/of zorgnood te hebben, demografische trends zoals de vergrijzing maar ook de (zorg)noden voor familievakanties vormen zij een diverse maar aanzienlijke doelgroep. Met een ruime groep van 30 hotel- en kleinschalige logiesuitbaters, interieurontwerpers, architecten en toeleveranciers uit heel Vlaanderen brengen we in kaart hoe ze hun businessmodel kunnen aanpassen inspelend op toegankelijk en inclusief toerisme” vertelt  projectpromotor Anouk Tuinstra, coördinator van het Universal Design Woonlabo, één van de living labs van PXL-Healthcare en Expertisecentrum PXL Zorginnovatie. Dit onderzoek situeert zich op het snijvlak van innovatief ondernemen in de toeristische sector, zorgeloos verblijven, toegankelijkheid en UD-ontwerp en heeft een totaalbudget van 395 000 euro.

Changing minds: op weg naar levenslang zorgeloos wonen. Het kruispunt tussen bouw en zorg

In dit project van Annemie Spooren, onderzoekshoofd van Expertisecentrum PXL Zorginnovatie, wordt ingespeeld op de toenemende vergrijzing van de Vlaamse bevolking.  Volgens ‘The Belgian Ageing-studies’ woont echter één vierde van de ouderen in een ernstig onaangepaste woning. Er is een duidelijke nood aan informatie over welke technologische oplossingen er bestaan op het ogenblik dat men een woning wil aanpassen of grondig renoveren. In onderzoek willen we de mindset veranderen naar meer aandacht voor geïntegreerde oplossingen bij renovatie: waar nu vooral de focus ligt op energiezuinigheid, geven we extra aandacht aan comfort, gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid van de woning, in het bijzonder met aandacht voor de noden van ouder worden.  Zo’n 13 bouwbedrijven, installateurs van technieken, architecten, maar ook de Vlaamse Confederatie Bouw, CM Limburg en Familiehulp participeren al in het project, dat goed is voor 117 000 euro.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer