Dokters en verplegers stellen alles in het werk om de coronacrisis de baas te blijven in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis.
Benoit De Freine Dokters en verplegers stellen alles in het werk om de coronacrisis de baas te blijven in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis.

Jessa Ziekenhuis stuurt coronabestrijdingsteam naar twintig Limburgse woonzorgcentra

Het Jessa Ziekenhuis gaat twintig Limburgse woonzorgcentra bijstaan in de strijd tegen het coronavirus. Dat doen ze door ‘Reach Out Teams’ naar de zorginstellingen te sturen. Op die manier wil het ziekenhuis de zorgnoden van de centra in kaart brengen en, indien nodig, verdere ondersteuning geven. 

“In functie van de noden stellen we twee of drie van die ‘Reach Out Teams’ samen”, zegt Yves Breysem, algemeen directeur van Jessa. “Deze teams bestaan uit telkens zes personen uit een ander kennisdomein. Zij zullen vanaf 10 april starten met het bezoeken van de woonzorgcentra om samen met iedere zorginstelling een individuele analyse te maken. Als de eerste noden in kaart zijn gebracht, zullen we intern bekijken op welke manier Jessa kan ondersteunen.”

Woensdagnamiddag was er al een eerste verkennend gesprek tussen een team van experten van Jessa en de coördinerende en raadgevende artsen van de Welzijnscampus Salvator, woonzorgcentrum Hoge Vijf,  St.-Elisabeth en St.-Cecilia. “We hebben voor deze vier centra een aantal concrete en actuele situaties besproken”, zegt dokter Koen Magerman, ziekenhuishygiënist van Jessa. “Er zijn best wat vragen en noden naar boven gekomen. Zo kampen ze met tekorten aan middelen en missen ze ervaring en specifieke kennis om met deze bijzonder moeilijke situatie om te gaan. Verder is er zeker ook nood aan emotionele ondersteuning voor de ouderen die vereenzamen.”

Gefaseerde aanpak

In een eerste fase kiest het eerst samengestelde team, bij wijze van pilootproject, vier woonzorgcentra uit. Daar worden de coronarichtlijnen en educatieve materialen van Jessa meteen ter beschikking gesteld. Ook psychologische ondersteuning zal voorzien zijn. Met de ervaring uit deze pilootprojecten, zal Jessa een eenvormig plan van aanpak voor de resterende woonzorgcentra opmaken. 

Lees meer