2 Pukkelpop zorgt elk jaar weer voor een volkstoeloop naar de weide in Kiewit.
Borgerhoff Pukkelpop zorgt elk jaar weer voor een volkstoeloop naar de weide in Kiewit.

Pukkelpop moet overlast beperken

FESTIVAL KRIJGT MILIEUVERGUNNING VOOR 'SLECHTS' 20 JAAR

De Limburgse deputatie heeft gisteren op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a) de milieuvergunningsaanvraag van The Factory voor het exploiteren van Pukkelpop goedgekeurd. Er worden wel heel wat vergunningsvoorwaarden opgelegd, zodat er minder hinder voor de buurt zal zijn.

Opvallend is dat de milieuvergunning voor twintig jaar geldt en dus niet voor onbepaalde duur, zoals werd aangevraagd door The Factory. De vergunning heeft betrekking op alle voorzieningen die nodig zijn op de festivalweide en de vier campings om het festival te kunnen organiseren. Daarmee bedoelt men onder meer de lozing van huishoudelijk afvalwater, de opslag van mazout en benzine, brandstofverdeelinstallaties, generatoren, batterijen, het stallen van voertuigen, koelinstallaties, frigo's en airco's en de gasopslag. De provincie volgt hiermee het advies van de stad Hasselt, maar verzwaart de voorwaarden op een aantal punten. Voor de muziekactiviteiten moet er jaarlijks een toelating worden gevraagd, de aanvraag heeft dus geen betrekking hierop.

2 Chokri Mahassine.
Borgerhoff Chokri Mahassine.

Klachten

Volgens Vandenhove wordt er nu maximaal rekening gehouden met de klachten en bezwaren van de omwonenden. "Zo moet bijvoorbeeld vanaf nu de aandrijving van de koelcompressoren, in het bijzonder degene die het dichtst bij de omliggende huizen staan, elektrisch gebeuren via de centrale generatoren. Dit zal voor heel wat minder lawaai zorgen", belooft hij.

Dialoog

Festivalorganisator Chokri Mahassine reageert zeer tevreden: "De voorbije maanden hebben we veelvuldig en constructief overlegd met diverse betrokken partijen, niet in het minst met de buurtbewoners. De Pukkelpoporganisatie is alvast tevreden met deze uitkomst. We hebben van bij de start van deze milieuvergunningsaanvraag, die ons door de overheid werd opgelegd, geprobeerd om via dialoog en overleg de neuzen in dezelfde richting te krijgen. We concentreren ons nu graag terug volledig op de organisatie van het festival en kijken uit naar de 32ste editie van Pukkelpop", stelt Mahassine.


De buren, verzameld in buurtcomité 'Leefbaar Kiewit', opperden eerder dit jaar dat ze tegen een vergunning zouden vechten. Niet voor iedereen in Hasselt en Kiewit is Pukkelpop immers het feest van het jaar. Meer dan vijfhonderd mensen dienden eerder al een bezwaarschrift in omdat ze de extra festivaldagen en het extreem hoge geluidsniveau onaanvaardbaar vinden. Verder vinden ze dat er ook geen rekening wordt gehouden met het lawaai op zondag en 's nachts door opbouw- en afbraakwerken, gigantische files en kilometerslange omleidingen, een camping vlak naast een woonwijk en nog een dozijn andere elementen. "Pukkelpop duurt voor ons zes weken", mopperen de buren in koor.

Lawaai

Ook op de website Folterpop.be klaagt men al jaren steen en been over het lawaai dat het festival met zich meeneemt. In 2008 ontstond het forum waar klachten en getuigenissen worden verzameld, maar de site blijft regelmatig voor updates zorgen. "Door het lawaai, doe ik geen oog dicht 's nachts en maak ik bijgevolg fouten op mijn werk", oppert een buurtbewoner. "Wij moeten zelfs een verlengd weekend boeken en vluchten naar een hotel. Door het festival ontstaat er immers een verkeerskerkhof met megafiles in de omgeving", klinkt het bij een andere tegenstander van het festival. Naast het lawaai en het verkeer is ook de afval een rode draad bij de klachten. "De rommel van blikjes en papier in mijn voortuin en op mijn oprit ben ik meer dan beu. We worden verplicht om dit erbij te nemen."


Leefbaar Kiewit wenst vooralsnog echter nog niet te reageren op het nieuws van de vergunning. "We gaan eerst vergaderen met de groep. Daarna laten we weten wat we zullen doen", klinkt het bij één van de actievoerders.

Lees meer