De 50 kloosterzusters van Kindsheid Jesu in Hasselt zijn op zoek naar een nieuwe moeder overste in de persoon van een hedendaagse manager
Mine Dalemans De 50 kloosterzusters van Kindsheid Jesu in Hasselt zijn op zoek naar een nieuwe moeder overste in de persoon van een hedendaagse manager

Vrouwenklooster zoekt manager (en dat mag ook een man zijn)

De 50 kloosterzusters van Kindsheid Jesu in Hasselt zijn op zoek naar een nieuwe moeder overste in de persoon van een hedendaagse manager. De zusters zijn allemaal ouder dan 80 en vaak zelf zorgbehoevend. Kleine huishoudelijke taken kunnen ze zelf nog verrichten, maar de financiële verantwoordelijkheid en de dagdagelijkse coördinatie wordt stilaan te zwaar. Dus zoeken ze naar iemand extern.

De Congregatie heeft ook al een bepaald profiel voor ogen. “Hij of zij geeft leiding aan twee medewerkers en staat dagdagelijks in voor het organiseren van de religieuze leefgemeenschap  van een 50-tal oudere en zorgbehoevende zusters. Een diploma in de Humane Wetenschappen of met een pastorale vorming is een pluspunt. Naast leidinggevende vaardigheden beschik je best over voeling met een ouderwordende zuster.  Hij of zij moet ook oog hebben voor de concrete noden van elk van de 50 zusters en in het bijzonder voor de oude en zieke zusters”, lezen we uit de jobadvertentie in Kerk&Leven. “Maar dat is geen vereiste. Het kan iemand met een bachelor- of masterdiploma zijn, of gelijkwaardig door ervaring. Er wordt een aantrekkelijk loon aangeboden.”

Zakelijke kant

“Dit is niet nieuw en gebeurt overigens steeds vaker bij kloosters en congregaties in Vlaanderen”, zegt professor Kerkelijk Recht Rik Torfs van de KU Leuven. “Vaak hebben die congregaties een groot patrimonium aan vastgoed en financiën in beheer. Er is een behoorlijke zakelijke kant verbonden aan hun bestaan. Dus is het niet ongebruikelijk, in deze tijden, dat men een leek in dienst neemt om die taken over te nemen. Zodat ze niet als 85-jarigen moeten bezig zijn met de ganse administratieve  rompslomp die bij zo’n domeinen komt kijken.”

In 2012 al stapte Johan Soenens over van zijn job bij een bank naar de 15 zusters van de Heilige Vincentius van Kortemark. Hij nam er de taken over van moeder overste, die een jaar voordien was overleden. “Officieel ben ik hier niet de ‘overste’, dat woord is te religieus geladen, maar ‘gemeenschapsbegeleider’. Ik heb immers geen gelofte afgelegd.”

Het is niet ongebruikelijk dat men een leek in dienst neemt om taken over te nemen. Zodat de kloosterzusters als 85-jarigen niet moeten bezig zijn met de ganse administratieve rompslomp

Rik Torfs

Voor zijn overstap naar ‘de nonnetjes’ werkte Soenens 22 jaar bij een bank. “Ik was 49 toen ik de kans kreeg om van het puur commerciële naar een sociale job te switchen. Let wel, ik ben gelovig, praktiserend en ben altijd actief geweest in de parochie. Daar een professionele invulling aan geven, leek me heel aantrekkelijk.”

Spijt van zijn ingrijpende beslissing heeft Soenens dan ook nooit gehad. “Zoals bij elke job zijn er weliswaar leuke en minder leuke dagen. De jongste zuster hier is 81 jaar, de oudste 97 en de puur fysieke zorg is daardoor een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket. Verpleegkundige taken worden door professionals vervuld, maar ik ga met de zusters op doktersbezoek en volg hun medische dossiers op. Mijn aanwezigheid hier is heel belangrijk voor de zusters. Telkens ik vakantie neem rijst er onrust.”

Praten

Nu kunnen ze hem niet meer missen, maar destijds moesten de zusters wel wennen aan de idee dat een leek, een man nog wel, hun gemeenschap zou komen leiden. Soenens: “Door de kerkelijke hiërarchie zijn de zusters goed voorbereid op mijn komst. De leden van het bestuur zijn met hen komen praten. Ook ik deed dat, maanden voor mijn aanstelling. Na die gesprekken bleek geen enkele zusters nog bezwaar te hebben. Dat ik een man ben, heeft ook voordelen. Een man is nuchterder, minder emotioneel en bovendien probeer ik wat autoriteit uit te stralen. Hoewel, ik heb weinig stokken achter de deur, ik kan niemand uit het klooster zetten (lacht).”

Of er al kandidaten zijn voor de vacature in Hasselt? “Toch enkele ja en momenteel bekijken wie de meest geschikte kandidaat is. De vacature is ondertussen afgesloten”, klinkt het bij de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer