2 Zo moet het nieuwe zwembad er gaan uitzien.
Sportoase Zo moet het nieuwe zwembad er gaan uitzien.

Grachten en bufferzone rond nieuw zwembad

SPORTOASE NEEMT MAATREGELEN OM OVERSTROMINGGEVAAR TE BEPERKEN

Rondom het nieuwe zwembad aan de Lostraat worden er een aantal maatregelen getroffen voor de waterhuishouding. Zo komen er ringgrachten en wordt er een natuurlijke overstromingszone aangelegd. In de buurt, waar men vreest voor nog meer wateroverlast na de bouw van het zwembad, reageert men voorzichtig op de maatregelen.

Consortium Sportoase, door de gemeente aangeduid als voorkeursbieder voor de bouw en uitbating van het nieuwe zwembad, presenteerde dinsdagavond de plannen van het nieuwe zwembad tijdens de gemeenteraad. Naast het ontwerp van het zwembad, de parking en de omgeving, gaf het ook een woordje uitleg over de waterhuishouding van het terrein. De Lostraat staat bekend als een drassig gebied en daar hield het consortium rekening mee.


"We hebben een studie gemaakt over hoe we het water kunnen kanaliseren. De zone van het nieuwe zwembad en de parking komt iets boven de maaizone te liggen. Dat wordt ruim gecompenseerd door al het water op te slaan binnen één grote natuurlijke overstromingszone. Het water wordt ook opgevangen in aantal buffergrachten rondom het zwembad, zodat het ter plaatse kan infiltreren", sprak Wouter Haegemans, directeur Business Development van Sportoase, de gemeenteraad toe. "Voor de waterhuishouding op het terrein gaan we aan de slag met een aantal elementen die vandaag de dag al aanwezig zijn, zoals de Loop van Riemen. Voor het hemelwater en als compensatie van het zwembad hebben we een buffervolume van 2.000 m³ berekend, daarbij komt nog eens een extra buffercapaciteit van 2.850 m³."

2 De bouw van het nieuwe zwembad aan de Lostraat start in het voorjaar van 2018.
Sportoase De bouw van het nieuwe zwembad aan de Lostraat start in het voorjaar van 2018.

Ongeruste bewoners

De buurtbewoners van het toekomstige nieuwe zwembad kregen op maandag de plannen voorgeschoteld.


"Het is positief dat de gemeente en Sportoase de waterproblematiek op het terrein willen aanpakken. Ik geloof echt dat ze van goede wil zijn, alleen vrees ik dat ze het een beetje onderschatten. Het zwembad komt op het laagste punt van de Lostraat. Maak er een put van dertig centimeter diep, en er zit al water in", reageert buurtbewoonster Annemie Du Bin. "Er zijn voor ons nog een aantal vraagtekens. Een riolering hebben we niet en alles gaat naar de beek. We weten welk effect de bouw van zwembad hierop zal hebben. In januari liep de beek over en kampten we nog met wateroverlast. Als buurt kunnen wij alleen maar afwachten of deze maatregelen voldoende zullen zijn."

Oplossing

"De buurt mag gerust zijn", reageert Carl Verelst (CD&V), voorzitter van directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). "De loop krijgt een grotere inbuizing en bij een overstroming wordt deze onder controle gehouden binnen de overstromingszone. Dankzij de grachten rondom het zwembad en de parking en de grote overstromingszone zal de bouw van het nieuwe zwembad geen bijkomend effect creëren. De maatregelen zullen de waterproblematiek aan de Lostraat oplossen, niet verergeren."

Lees meer