De site van de vzw Emabb, een van de vele erfgoedparels in de Rupelstreek.
Laenen De site van de vzw Emabb, een van de vele erfgoedparels in de Rupelstreek.

Erfgoed Rupelstreek krijgt erkenning

De intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Rupelstreek is erkend als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED). Dat biedt de vijf Rupelgemeenten de kans om gedurende zes jaar structureel samen te werken rond erfgoed.

Een IOED stelt een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleid op voor minstens drie gemeenten, ondersteunt hen bij de uitvoer ervan, en kan optreden als projectpartner. De nieuwe IOED Rupelstreek zal zo’n beleid uitwerken voor Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) keurde de erkenning goed. Met die IOED heeft de Rupelstreek nu eindelijk haar noodzakelijke structurele sokkel voor een efficiënt regionaal afgebakend erfgoedbeleid.

 “Dit betekent een grote meerwaarde”, zegt Inge De Ridder (N-VA), schepen van Erfgoed van de gemeente Boom. “In het verleden werd vooral structurele samenwerking gezocht via een doorgedreven projectwerking. Dat resulteerde vaak in kortdurende projecten met torenhoge ambities. Maar die ambities werden vaak niet gerealiseerd, omdat de tijdsdruk te hoog was en niet in verhouding met de uitdagingen. Ook de vele personeelswissels leidden tot weinig continuïteit. Maar nu kunnen we werken met vast personeel met de juiste expertise en hebben we tijd om nog bepaalde paden te effenen tussen vrijwilligers en een werkbare structuur en werkprocessen uit te bouwen samen met besturen en ambtenaren. Door dit alles kunnen we nu werken vanuit een visie in plaats van doelstellingen op korte termijn.”

Lees meer