De Kleiputten in Terhagen.
Benoit De Freine De Kleiputten in Terhagen.

Luchtmetingen aan voormalige asbeststorten niet onrustwekkend: “Asbestvezels gevonden, maar er is geen gevaar voor volksgezondheid”

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen heeft de resultaten bekendgemaakt van de luchtmetingen in het gebied rond de asbeststorten in de Kleiputten Terhagen. Er werden asbestvezels aangetroffen, maar de normen die de Vlaamse overheid oplegt, worden niet overschreden. “Er is géén gevaar voor de volksgezondheid”, klinkt het.

In 2021 worden de voormalige stortplaatsen in de Terhaagse en Boomse kleiputten gesaneerd. Tot het zo ver is, gelden er voorlopige maatregelen ter bescherming van omwonenden en bezoekers van het gedeelte van het terrein waar zich het asbeststort bevond. De veiligheid van dat gebied wordt onder meer gegarandeerd door luchtmetingen. De resultaten van de metingen zijn nu bekend en tonen volgens de POM aan dat er geen gezondheidsrisico bestaat.

“Op drie locaties – twee in de Bosstraat, een in de Kapelstraat – stonden tussen 1 december en 31 maart meetstations met filters die om de twee dagen met verse filters werden vervangen. Uit de verzameling van deze in totaal 127 filters zijn twaalf filters gekozen om te controleren op de mogelijke aanwezigheid op asbestvezels. Er worden alleen die filters onderzocht die volgens de inschatting van experten het meest met asbest vervuild zouden moeten zijn”, zegt Katleen Art van de POM Antwerpen.

Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. De norm die de Vlaamse overheid oplegt, wordt verre van overschreden

Katleen Art, POM Antwerpen

10 keer lager dan richtwaarden

“Slechts op twee van de twaalf filters werd een aantal asbestvezels aangetroffen. Beide filters zijn afkomstig van de meetplaats in de Kapelstraat. Op de twee andere filters van de Kapelstraat en alle acht filters van de Bosstraat werd geen asbest teruggevonden. De concentratie van de twee filters ligt bovendien niet alleen tien keer lager dan de richtwaarden van de Vlaamse overheid, maar bevindt zich eveneens in de buurt van de zogenoemde ‘achtergrondwaarde’. Dat is een waarde die de concentraties van asbest in de lucht weergeeft die op een gemiddelde plek, dus zonder asbestverontreinigingen in de buurt, sowieso voorkomen.”

De conclusie volgens de POM is dan ook duidelijk: “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid. De norm die de Vlaamse overheid oplegt, wordt verre van overschreden”, klinkt het. Ook de komende maanden zal er evenwel nog gecontroleerd worden. “De standplaats van het meetstation in de Kapelstaat wordt verlengd tot eind juni om de situatie in de gaten te houden. Verder is er halfjaarlijks een rondgang door een bodemdeskundige, twee keer per jaar door de milieudiensten van de gemeenten Boom en Rumst en twee keer per jaar door de Vlaamse Waterweg.”

Lees meer