Een windturbine.
Photo News Een windturbine.

Openbaar onderzoek voor gecontesteerde windturbines van start

Het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag voor de twee windturbines van Umicore en Engie is van start gegaan. Nog tot en met 17 juni heeft iedereen de kans om standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag in te dienen.

Umicore en Engie zijn van plan om twee windturbines te bouwen op de site van Umicore. Oorspronkelijk ging het om vier turbines, maar na opmerkingen van de gemeente en de omwonenden werden de twee turbines die het dichtst tegen de woonwijken waren voorzien uit de plannen gehaald. Nu heeft men dan ook een aanvraag ingediend voor een wijziging in de omgevingsvergunning.

De aanvraag ligt nog tot en met 17 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst. Gedurende die periode kan iedereen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dat kan per brief of via het omgevingsloket of de website www.omgevingsloket.be. Wie het dossier wil komen inkijken, moet vooraf wel een afspraak maken via het nummer 03 288 26 63 of sven@hemiksem.be

Lees meer