Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt Schans XVII in Hemiksem voorlopig als monument.
Benoit De Freine Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt Schans XVII in Hemiksem voorlopig als monument.

Schans XVII krijgt voorlopige bescherming als monument: “Getuige van ons militaire verleden”

Schans XVII in Hemiksem wordt voorlopig beschermd als monument. Volgens Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) is de constructie een goed bewaard onderdeel van de fortengordels rond Antwerpen.

Wie in de omgeving van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei in Hemiksem rondwandelt, ontwaart tussen de tuinen een merkwaardig gebouw: schans XVII. Het betonnen gebouw met typerende achteruitspringende gevel staat op een ellipsvormig eilandje omringd door een droge gracht. De schans werd gebouwd tussen 1906 en 1914 en was één van de achttien schansen die de ruimte tussen de forten rond Antwerpen moesten verdedigen. Nu heeft minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) de constructie voorlopig beschermd als monument.

“Schans XVII getuigt van het militaire verleden van ons land”, aldus de minister. “De bescherming is het resultaat van een waarderend onderzoek naar de bewaard gebleven onderdelen van de fortengordels rond Antwerpen. In totaal bestond de historische vesting Antwerpen ooit uit 78 onderdelen: forten, schansen en omwallingen. Daarvan zijn er 57 bewaard gebleven. 29 relicten zijn al beschermd. Het bestaande beschermingspakket omvat nog geen schansen van het vestingbouwkundige type van schans XVII. Deze bescherming voegt dus iets nieuws toe.”

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Op die manier heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen de negen maanden beslist Diependaele over een definitieve bescherming. 

Lees meer