Illustratie Brusselsesteenweg in Herent
Vertommen Illustratie Brusselsesteenweg in Herent

Na de krokusvakantie verkeershinder verwacht aan de Brusselsesteenweg omdat bomen worden gesnoeid

Aannemer neemt telkens een rijstrook in om veilig te werken

Een mobiele werf zal vanaf maandag 2 maart de 26 platanen langsheen de Brusselsesteenweg snoeien. De platanen staan verspreid langsheen het fietspad van de Brusselsesteenweg, meer bepaald van aan het KBC-gebouw in Leuven tot aan de rotonde van de N2 in Kortenberg. Om veilig te kunnen werken, zal de aannemer telkens een rijstrook innemen. 

Bij de 26 platanen van de Brusselsesteenweg worden het droog hout en de kleinere takken teruggesnoeid tot op de gesteltakken van de boom. Deze snoeitechniek noemen we ‘kandelaberen’. Hierbij worden de takken van de boom afgezaagd tot de vorm van een kapstok. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt deze maatregel om beschadiging aan fietspaden en omheiningen van de vele omliggende bedrijven en huizen te voorkomen. De snoeiwerken starten na de krokusvakantie. De aannemer werkt hier met een mobiele werf en neemt telkens een rijstrook in om veilig te kunnen werken. Er zal gewerkt worden met werflichten zodat het verkeer beurtelings kan doorrijden.

Lees meer