Nog steeds geen hybridebussen in de Kempen

"Vervoersmaatschappij De Lijn blijft onze regio stiefmoederlijk behandelen", zegt Vlaams parlementslid Jan Bertels (sp.a). Onlangs verdeelde De Lijn 138 hybride bussen over Vlaanderen. "De Kempen valt daarbij weer uit de boot", zegt Bertels.

"Van al die hybridebussen die ze hebben verdeeld of gaan verdelen, komt er momenteel geen enkele naar de Kempen." Volgens De Lijn passen die hybridebussen beter op de stadslijnen in de grote steden omdat de bussen daar meer moeten remmen. Jan Bertels vindt dat geen argument. "Hier in de Kempen moeten de bussen ook remmen, dus ook wij hebben recht op enkele hybridebussen."


Volgens Bertels blijft De Lijn vaag rond het nieuwe investeringsprogramma van de Kempen. Maar toch zouden ook hier binnen enkele jaren hybridebussen moeten rondrijden volgens De Lijn.


Vorig jaar met de invoering van de lage-emissiezone haalde De Lijn alle goede bussen naar Antwerpen en de oude, versleten bussen werden gedropt in alle gemeenten daarrond.


Vervoersmaatschappij De Lijn beloofde daarop wel dat alle Euro2 bussen tegen het einde van het jaar vervangen zouden worden. Uit cijfers blijkt ook dat dat het geval is. (TJW)

Lees meer