De Grote Markt van Herentals: een komen en gaan van auto's. Bijna alle partijen ijveren voor een autoluw centrum.
Vanderveken De Grote Markt van Herentals: een komen en gaan van auto's. Bijna alle partijen ijveren voor een autoluw centrum.

Weg met Koning Auto, leve de fietser

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN HERENTALS

De politiek in Herentals staat voor grote uitdagingen op het vlak van mobiliteit. Veel stemmen gaan op om het centrum autoluw te maken.

Bijna de helft van de fietsers vindt fietsen onveilig in Herentals. CD&V wil van de auto niet langer de norm maken, maar inzetten op alternatieve vervoersmethoden. "We kiezen resoluut voor Koning Fiets en het STOP-principe", zegt Mien Van Olmen. "Op alle invalswegen moeten ruime, gescheiden en comfortabele fietspaden de norm zijn. Naast de invalswegen zullen alle wegen die potentieel interessant zijn om naar school of werk te fietsen verder uitgerust worden met veilige fietspaden."

Autoluw centrum

Een gelijkaardig verhaal horen we bij sp.a. "We willen een autoluw centrum met vlot bereikbare randparkings op wandelafstand. Zeker in het centrum - met veel schoolverkeer - geldt het STOP-principe", zegt Jan Bertels. "De voorrangsregeling aan de kruispunten op de Grote Markt moet ook beter gehandhaafd worden. Het fietscomfort moet verbeterd worden. Hopelijk slaagt het project met de fietscomfortstrook in de Kerkstraat (evaluatie na winter) en kunnen deze stroken verder uitgerold worden."


Voor N-VA moet het zowel voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als auto's vlot en veilig gaan in Herentals. "In het centrum en aan schoolomgevingen kan bekeken worden of fietsstraten in de smalle centrumstraatjes soelaas kunnen brengen. Daar mogen auto's wel in, maar moeten ze achter fietsers blijven zodat het voor beide weggebruikers veilig gaat", zegt Yoleen Van Camp.


Groen kiest voor een centrum waar fietsers en voetgangers de belangrijkste plaats innemen. "We voorzien randparkings, maken afspraken met bewoners en handelszaken voor leveringen, en met de hotels voor het toekomen en vertrekken van hun gasten. Maar het motto blijft 'reclaim the streets'", zegt Peter Verpoorten.

Kasseien

Ook de Stadslijst kiest voluit voor een autoluw centrum. "Om het centrum bereikbaar te houden voor dagjesmensen en toeristen, opteren we voor het maximaal benutten en uitbreiden van de randparkings", zegt Bart Lamers.


Voor Open Vld HNM dringt een heraanleg zich op om de mobiliteit te verbeteren. "De kasseien bleken niet de beste zet. We pleiten voor een heraanleg met een deftige parking, groen, en veilig verkeer voor de fietsers. Bussen zouden ook de markt moeten mijden en gebruik moeten maken van de omliggende straten", zegt Nathalie Van Sande. Herentals Anders wil het gebruik van de Ringlaan stimuleren. Dan zouden centrumstraten minder gebruikt worden als sluipwegen. "De wachttijden aan de lichten van de Ringlaan moeten tot een minimum worden beperkt zodat de tijdswinst groter is bij gebruik van de Ring dan door het centrum. Het plaatsen van fiets- en voetgangersbruggen zou niet alleen de veiligheid verhogen maar zou ook het doorgaand verkeer op de Ring bevorderen." (JVN)

Lees meer