In de politiezone halveerden zowat het aantal inbraken het afgelopen jaar.
Bollen In de politiezone halveerden zowat het aantal inbraken het afgelopen jaar.

Criminaliteit en verkeersongevallen zijn in dalende lijn in de politiezone Demerdal-DSZ

Uit de cijfers van de voorbije vijf jaar blijkt dat het totaal aantal misdrijven duidelijk gedaald is in de politiezone en dit zowel in Diest als in Scherpenheuvel-Zichem. Over dezelfde periode halveerde het aantal inbraken in gebouwen in beide steden. Wat drugsbezit betreft is er een stijging maar die is te wijten aan het feit dat de politie hier steeds sterker op gewerkt heeft. Het aantal verkeersongevallen met gewonden is de laatste 5 jaar gedaald zowel in Diest als in Scherpenheuvel-Zichem.

Al 5 jaar op rij daalt het totaal aantal geregistreerde misdrijven in beide steden. Het gaat hier zowel om pogingen als voltooide misdrijven. In totaal telde de politiezone 2.072 misdrijven in 2019. Ruim één derde daarvan gebeurde in Scherpenheuvel-Zichem, twee derde in Diest. Deze evolutie stemt beide burgemeesters positief. Christophe De Graef en Manu Claes. “We zijn natuurlijk gelukkig met deze dalende cijfers. Onze politie heeft zeker goed werk geleverd. Maar het werk is nooit af. Elk misdrijf en elke verkeersongeval is er één teveel”, reageren de burgemeesters.

Inbraken

Per gemeente In 2019 halveerde het aantal feiten bijna tot 126, het laagste aantal van de voorbije 10 jaar. De inbraken in Diest waren min of meer geconcentreerd in het centrum van de stad, met uitlopers langs de N-wegen en enkele feiten in de dorpskern van Deurne. In Scherpenheuvel-Zichem werden de feiten meer gespreid gepleegd. Bijna 60% van de inbraken gebeurde in een woning/verblijfplaats. Dit aandeel komt overeen met de vorige jaren. Op de tweede plaats, met 14%, staan inbraken in winkels. Bedrijven en onderwijsinstellingen zijn het minst getroffen, met respectievelijk 4% en 3%.

Diefstallen

De meeste andere diefstallen zijn licht gestegen tegenover vorig jaar, behalve diefstal uit voertuigen. Het aantal autodiefstallen daalde tot 4 in Diest, en steeg tot 5 in Scherpenheuvel-Zichem.  Het blijft op een zeer laag peil. Diefstal uit of aan een voertuig ligt een pak lager dan de vorige jaren en is zelfs (meer dan) gehalveerd in beide steden. De fietsdiefstallen kenden vorig jaar een opmerkelijke daling, maar zijn nu opnieuw gestegen. Met 89 fietsdiefstallen in Diest en 14 in Scherpenheuvel-Zichem. De meeste fietsen worden nog steeds gestolen aan de treinstations. In de hele politiezone is er geen enkele diefstal van bromfiets of motorfiets genoteerd.

Zakkenrollerij steeg opnieuw in Diest (38) , maar daalde lichtjes in Scherpenheuvel-Zichem (11). Winkeldiefstal steeg in beide steden, relatief gezien vooral in Scherpenheuvel-Zichem (29 tegenover 15 het jaar voordien). In Diest waren er 66 winkeldiefstallen tegenover 64 het jaar voordien.

Drugs

Wat drugs betreft is er een zeer lichte daling in de registratie van het aantal feiten van bezit. Toch ligt dit aantal nog hoog ten opzichte van de vorige jaren. De reden hiervan is niet dat er opeens veel meer mensen in het bezit zijn van drugs, maar wel dat de politie hier het afgelopen jaar sterk op gewerkt heeft. Het aantal registraties van handel kende vorig jaar een piek (45), en ligt nu een pak lager (29), ongeveer op hetzelfde niveau als de vorige jaren.

Cybercriminaliteit

Dit is één van de misdrijven waar toch een stijging is te zien, een evolutie die te verwachten viel. De politie tracht cybercriminaliteit in ruime zin in kaart te brengen. Hierbij wordt niet noodzakelijk het computersysteem zelf belaagd, maar wordt een misdrijf gepleegd met behulp van computers, het internet,... Hierin zitten bijvoorbeeld ook zedenmisdrijven via internet of internetfraude. De politie registreerde 64 feiten van oplichting via internet. De vorige jaren lag dat op 67 en het jaar voordien op 43 feiten. Enerzijds blijkt uit de veiligheidsmonitor dat er heel vaak geen aangifte van wordt gedaan, anderzijds zijn er nog technische beperkingen voor de telling en registratie in de politiedatabanken omdat het een relatief nieuw fenomeen is.

Ongevallen

Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel in PZ Demerdal-DSZ lag in 2019 het laagst van de afgelopen jaren, dit in contrast met het uitzonderlijk hoge aantal vorig jaar. Beide steden kenden een daling. Helaas moest politie 4 ongevallen met dodelijke slachtoffers vaststellen. Ruim een kwart (26%)  van de ongevallen met gekwetsten gebeurde in het weekend. Ook twee van de vier dodelijke ongevallen waren weekendongevallen. 21% van de zwaargewonden vielen in het weekend. Deze cijfers wijken weinig af van die van vorig jaar. In 8% van die ongevallen was men onder invloed van alcohol (10% in 2018), in 4 % onder invloed van drugsof medicatie(idem in 2018). 

Bij geen enkel van de dodelijke ongevallen waren er drugs of alcohol gemoeid. Er werd in de statistieken van de ongevallen met lichamelijk letsel  nergens melding gemaakt van overdreven snelheid. Bij 12% (15 ongevallen) was er sprake van vluchtmisdrijf (10% in 2018).

45 % van de slachtoffers waren bestuurders of passagiers van gewone auto’s. De andere slachtoffers waren 28% fietsers, 9% bromfietsers, 7% voetgangers, 4% motorfietsers, 2% reed met een lichte vrachtwagenen  en 1% was met de bus.

Van de 14 zwaargewonden waren 6 slachtoffers fietsers, 5 voetgangers, 2 bromfietsers en 1 motorfietser. Van de dodelijke slachtoffers bestuurden er 2 een motorfiets, 1 een fiets en 1 een auto. Bij twee van de ongevallen met lichamelijk letsel was zwaar vervoer betrokken. Opvallend is dat de helft van de zwaar gewonden ouder dan 65 was. Vier waren tussen 35-64 jaar oud, 2 waren minderjarig, 1 was tussen 25-34 jaar. Geen enkele zwaargewonde viel in de leeftijdscategorie 18-24 jaar. Van de dodelijke slachtoffers waren er twee tussen 35-64 jaar, één tussen 25-34 jaar en één ouder dan 65. 

Lees meer