Gemeentehuis Herzele.
Frank Eeckhout Gemeentehuis Herzele.

Gemeente investeert 13 miljoen euro om “aantrekkelijke woongemeente te worden”

Rijkelijk laat hebben de Herzeelse meerderheidspartijen Open Vld en CD&V en Partners hun visie voor de komende jaren bekend gemaakt. Daarin staat weinig spectaculair te lezen en ook de voorziene investering van 13 miljoen euro blijft met ongeveer 720 euro per inwoner aan de spaarzame kant.

Toch doet het gemeentebestuur van Herzele er naar eigen zeggen alles aan om een aantrekkelijke woongemeente te worden. “We willen van Herzele een vitale en sociale gemeente maken. We zijn geen klein dorp, maar ook geen grote stad en willen dat iedereen zich hier thuis kan voelen”, vertelt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

Inspraak via dorpsraden

Om dat te doen wordt actief ingezet op inspraak door de bevolking. Zo moet elke deelgemeente een eigen dorpsraad krijgen waardoor de kloof met het beleid en de gemeentediensten minder groot is. Die gemeentediensten staan overigens voor een stevige klus wat betreft hun eigen infrastructuur.

“De komende jaren willen we onze diensten onderbrengen in en aan het oude rustoord Ter Leen op de site van het OCMW in de Kloosterstraat zodat daar een modern hedendaags administratief centrum ter beschikking van onze personeelsleden en onze inwoners staat.” Wat met het huidig gemeentehuis moet of zal gebeuren, blijft nog onduidelijk.

Herbestemming van kerken

Die duidelijkheid is er intussen wel gedeeltelijk wat betreft de kerken en de herbestemming daarvan. Enkel de kerkgebouwen van Herzele, Borsbeke en Sint-Lievens-Esse zullen hun liturgische functie behouden. “De kerkgebouwen van Ressegem, Hillegem, Sint-Antelinks, Woubrechtegem en Steenhuize-Wijnhuize zullen een nieuwe invulling krijgen. De eerste kerk kan een culturele functie krijgen, de tweede is geschikt als ontmoetingsruimte en voor de herbestemming van drie anderen zullen we in dialoog gaan.”

In elk geval is het niet de bedoeling kinderopvanginitiatieven in de kerken onder te brengen. “Dat is ook niet nodig aangezien we binnenkort starten met de bouwwerken voor een nieuw gebouw voor de hoofdvestiging van de Buitenschoolse Kinderopvang De Buiteling in de Tuinwijkstraat waarin ook plaats is voor jeugdverenigingen die dat wensen”, geeft jeugd- en sportschepen Benjamin Rogiers (Open Vld) mee.

Die kondigt ook aan dat Basisschool De Kersentuin in de Tuinwijkstraat nieuwe klaslokalen krijgt en dat school De Vlindertuin in Borsbeke binnenkort dubbel zoveel schooloppervlakte ter beschikking heeft. “Daarnaast werd met het gemeenschapsonderwijs een pachtovereenkomst gesloten voor de sportsite aan de Tramzate.”

Extra fietsverbindingen

Verder worden milieu en duurzame mobiliteit niet vergeten. “Er komen fietsverbinding tussen de Lindestraat en de Ressegemstraat, een fietsverbinding tussen de Ternatstraat en de Veldstraat/Brielstraat alsook fietssuggestiestroken in de Sint-Antelinksstraat en de Schipstraat”, vertelt schepen Jan Van Damme (Open Vld).

“En om duurzame mobiliteit te promoten worden twee elektrische deelwagens ter beschikking gesteld en komt er een mobipunt aan het station van Herzele”, vult schepen Ronny Herremans (CD&V) aan. Tot slot wil Herzele van het Doormansbos tussen Herzele en Hillegem een openbaar bos maken, komt er in 2022 een groot volksfeest naar aanleiding van 1050 jaar Herzele en komt er in 2023 en 2025 een zomerfestival rond de burcht.

Lees meer