Deze week wordt er veel gebloosd in VBS Borsbeke.
Frank Eeckhout Deze week wordt er veel gebloosd in VBS Borsbeke.

Leerlingenraad VBS Borsbeke zet in op welbevinden tijdens de BLOOS-week

Binnenkort gaat de ‘Week tegen pesten’ opnieuw van start, maar de leerlingenraad van VBS Borsbeke werkt vanuit een ander perspectief. In plaats van het pesten centraal te stellen, zet de leerlingenraad tijdens de BLOOS-week extra in op positieve gevoelens.

BLOOS staat voor BLij Op Onze School. Een hele week organiseert de leerlingenraad activiteiten zodat iedereen zich blijer voelt op school. De week werd gestart met een toneeltje dat de planning van de activiteiten verduidelijkte en de waarden van VBS Borsbeke in de verf zette: zorgzaam, samen bouwen, respect, duurzaam, open communicatie. Termen als ‘geheime verwenklas’, ‘pot voor lieve briefjes en blije berichtjes’, ‘Dikke truiendaguitdagingen’ en ‘Valentijntechniekdag’. doen vermoeden dat er deze week veel geBLOOSd zal worden in VBS Borsbeke

Lees meer