3 Verhuizen de gemeentediensten binnenkort naar de OCMW-site in de Kloosterstraat.
Frank Eeckhout Verhuizen de gemeentediensten binnenkort naar de OCMW-site in de Kloosterstraat.

Verhuist gemeentehuis naar OCMW-site?

De gemeentediensten in Herzele worden mogelijk gecentraliseerd op de OCMW-site in de Kloosterstraat. “Het oude woonzorgcentrum heeft heel veel ruimte ter beschikking. Er valt met het gebouw bijzonder veel te doen. Ook andere opties staan nog open. Misschien komen er wel goede suggesties van onze inwoners", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

De verkoop van voormalig woonzorgcentrum Ter Leen aan NV Zilvertorens gaat niet door. Het gemeentebestuur wil het gebouw zelf herbestemmen. Een van de opties is om het gemeentehuis naar de Kloosterstraat te verhuizen. “Eind 2017 verhuisden alle inwoners van woonzorgcentrum Ter Leen naar een nieuw gebouw aan de overkant van het zorgdorp, waardoor het oude gebouw kwam leeg te staan. Maar NV Zilvertorens, de bouwheer van het nieuwe woonzorgcentrum, toonde interesse om het gebouw te kopen. Er werd daarom een onderhandse verkoopsovereenkomst getekend. NV Zilvertorens kwam met enkele ideeën op de proppen, maar gaandeweg groeide bij ons het idee om het gebouw zelf een nieuwe invulling te geven. De verkoopprijs lag immers niet erg hoog en het gebouw is strategisch gelegen in ons centrum", zegt burgemeester Johan Van Tittelboom. 

Billijk compromis

Op de gemeenteraad werd daarom beslist om de onderhandse verkoopsovereenkomst tussen het OCMW-bestuur en de NV De Zilvertorens te ontbinden. “We bereikten daarover een billijk compromis met NV Zilvertorens. De kosten die al werden gemaakt worden gelijk verdeeld. De concrete invulling van het gebouw ligt nog helemaal niet vast, maar het lokaal bestuur weegt momenteel de pro’s en contra’s af om de kantoren van het gemeentehuis naar de Kloosterstraat te verhuizen. De integratie van gemeente en OCMW is ondertussen een juridische realiteit geworden. In verschillende gemeenten wordt deze integratie gekoppeld aan het fysieke samenbrengen van de diensten op één locatie. Dit verhoogt de onderlinge samenwerking. Het is dus niet onlogisch dat de gemeentediensten zich richting de diensten van het OCMW verplaatsen. Het omgekeerde is ruimtelijk niet mogelijk. Bovendien is het huidige gemeentehuis aan een upgrade toe", weet Van Tittelboom.

Beschermd dorpsgezicht

Maar wat dan met het huidige gemeentehuis? “De beleidsoptie van deze bestuursploeg om het centrum van de gemeente te herwaarderen, botst op de realiteit dat er niet zo heel veel mogelijkheden zijn om nieuwe dingen te doen. De Groenlaan heeft een beschermd dorpsgezicht en waar er al handelsbestemming gegeven is aan de panden, kan dit uiteraard ook niet nog eens opnieuw gebeuren. Daar tegenover staat dat de gemeente met het gemeentehuis en het binnenplein de grootste speler op de Markt is, dus waarom zouden we dit gebouw en de ruimte er rond niet gebruiken om meer leven te brengen in ons centrum? Op welke manier dat dan precies is, staat nog niet vast. In de werkgroep Herwaardering Centrum, waarin alle politieke fracties vertegenwoordigd zijn, wordt die piste nu onderzocht. Ook het Schepenhuis kan hier een rol spelen. Protocollaire opdrachten van het lokaal bestuur, zoals een huwelijk, kunnen bijvoorbeeld daar plaatsvinden, samen met een meer publieksgerichte functie, zoals een café of een bistro bijvoorbeeld", besluit de burgemeester.

3 Burgemeester Johan Van Tittelboom laat ook nog ruimte voor andere ideeën.
Frank Eeckhout Burgemeester Johan Van Tittelboom laat ook nog ruimte voor andere ideeën.
3 Het gemeentebestuur denkt erover na om de gemeentediensten te verhuizen naar de OCMW-site.
Frank Eeckhout Het gemeentebestuur denkt erover na om de gemeentediensten te verhuizen naar de OCMW-site.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer