Familiefeest afstammelingen Gustaaf Vanhoornweder

Op initiatief van Agna Devos werd voor de derde keer een familiefeest gehouden voor de afstamelingen van Gustaaf Vanhoornweder en Maria Marrecau, die in Nieuwkerke woonden.

Het was een blij weerzien voor hun vijf kinderen Hubert, Georges, Yvonne, Godelieve en Monique en de ondertussen al uitgebreide familie met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

(EFW)

Eric Flamand

Lees meer