2 Op de grens met Nieuwkerke maakte de burgemeester van het Franse Nieppe de weg vrij.
Henk Deleu Op de grens met Nieuwkerke maakte de burgemeester van het Franse Nieppe de weg vrij.

Franse burgemeester opent grens weer in Nieuwkerke, weliswaar alleen aan Franse kant

Burgemeester van Nieppe in Frankrijk heeft de grens aan de Zakstraat in Nieuwkerke weer opengemaakt, weliswaar alleen op het grondgebied van Frankrijk. 

De gemeente Heuvelland sloot maandag een aantal grensovergangen met Frankrijk af voor het verkeer nadat de overheid een verbod oplegde die nog over te steken. De politie vroeg om de grens  op enkele plaatsen ook fysiek af te sluiten omdat de politie niet alle overgangen 24 op 24 uur in de gaten kan houden. Ook ter hoogte van de Zakstraat in Nieuwkerke gebeurde dat, met een hoop aarde. Aan Franse zijde liet de burgemeester van Nieppe die ondertussen weer verwijderen. “Op die plaats is de ene kant van de straat België terwijl de andere kant Frankrijk is”, verduidelijkt Wieland De Meyer, schepen in Heuvelland. “De burgemeester had nog geen toestemming gekregen van zijn prefectuur om de grenzen af te sluiten en verwijderde daarom de aarde die op Frans grondgebied lag. De West-Vlaamse gouverneur neemt contact op met zijn Franse collega om tot een oplossing te komen.” 

2 
Op de grens met Nieuwkerke maakte de burgemeester van het Franse Nieppe de weg vrij.
Henk Deleu Op de grens met Nieuwkerke maakte de burgemeester van het Franse Nieppe de weg vrij.

In Heuvelland is op vier plaatsen nog verkeer naar Frankrijk mogelijk. In Nieuwkerke is dat via de Niepkerkestraat en de Seulestraat en in Loker via de Douanestraat en de Rodebergstraat. Wie wil passeren moet wel kunnen aantonen dat de rit noodzakelijk is, zoals grensarbeiders en goederentransport.

Lees meer