Deze hoeve werd verkocht aan de hoogste bieder.
Henk Deleu Deze hoeve werd verkocht aan de hoogste bieder.

Gemeente verkoopt hoeves in Westouter en perceel grond in Dranouter

De gemeente Heuvelland verkocht drie boerderijen in Westouter en een perceeltje grond in Dranouter. 

“We voeren als gemeente een actief patrimoniumbeleid. We overwegen voor al onze eigendommen of het best is deze te houden of te verkopen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Met het geld die een verkoop oplevert, kunnen we andere projecten realiseren, zoals de bouw van nieuwe sociale woningen of de renovatie van ontmoetingscentra.” 

Het OCMW van Heuvelland had nog drie boerderijen in bezit in de Poperingestraat in Westouter. “Alle drie hebben dringend renovatiewerken nodig als we ze nog wilden verhuren. We hebben echter besloten dat het beter is de hoeves te verkopen. Een van de hoeves werd niet meer verhuurd en werd openbaar verkocht aan de hoogste bieder. De twee andere boerderijen waren verpacht, maar we hebben een overeenkomst gesloten met de landbouwers die ze gebruiken. Er werd een onafhankelijke schatting opgemaakt en op basis daarvan kochten de pachters de gebouwen met een meerwaarde van 5 tot 7,5 procent van de schatting.” 

Daarnaast verkocht de gemeente nog een lap grond in Dranouter aan de Vlaamse Landmaatschappij, die er een natuurproject wil realiseren.

Lees meer