Kemmel wordt centrale begraafplaats voor alle Heuvellanders

Het gemeentebestuur van Heuvelland wil op termijn het aantal begraafplaatsen in de gemeente beperken tot één grote begraafplaats in Kemmel. De beslissing wordt genomen in het kader van het verbod op chemische onkruidbestrijding.

In het voorjaar van 2017 zullen de uitbreidings- en heraanlegwerken voor het kerkhof van Kemmel van start gaan. Er komen 207 grafkelders bij de bestaand 125 grafkelders, daarnaast komen er ook 47 kindergrafkelders bij, 400 urnekelders en 152 nissen voor urnes in een columbariummuur. Er zal ook voorzien worden in een afscheidsruimte met een watervlak, zandgraven, een strooiweide en een sterretjesweide naar de kinderbegraafplaats waar ouders een doodgeboren kindje kunnen herdenken. De werken zullen 450.000 euro kosten. Het aantal begraafplaatsen zal over een periode van 15 jaar dalen van elf naar één centrale begraafplaats. Tegen die tijd zullen de bestaande begraafplaatsen vol liggen. Na die periode zullen alle overleden Heuvellands een laatste rustplaats krijgen in Kemmel. (BLI)

Lees meer