4 Vlaams minister Koen Van den Heuvel (tweede van rechts), een delegatie van het Schelse gemeentebestuur en een delegatie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stellen de ontwikkelingen in de vallei van de Benedenvliet voor.
Benoit De Freine Vlaams minister Koen Van den Heuvel (tweede van rechts), een delegatie van het Schelse gemeentebestuur en een delegatie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stellen de ontwikkelingen in de vallei van de Benedenvliet voor.

Half miljoen subsidie voor ontwikkelingen rond Benedenvliet: “Dorpskern weer verbinden met waterkant”

De Vlaamse regering maakt een subsidie van 500.000 euro vrij voor de tweede fase van het landinrichtingsproject in de Rupelstreek. De ontwikkeling van de vallei van de Benedenvliet in Schelle en Hemiksem staat daarin centraal. “We willen onze dorpskern opnieuw verbinden met de waterkant”, zegt burgemeester van Schelle Rob Mennes (CD&V).

De Benedenvliet is een waterloop die uitmondt in de Schelde aan de Sint-Bernardusabdij in Hemiksem en is een sterke landschapsbepalende factor voor de streek. Het oudste gekende beeld van de Benedenvliet is te zien op een schilderij van Jan Breughel de Oude uit 1614. Het schilderij, te zien in het Kunsthistorisch Museum in Wenen, toont het leven dat zich concentreerde rond de Benedenvliet. Het is nu de ambitie van het Schelse gemeentebestuur om de waterloop opnieuw een meer prominente plaats te geven in en rond het dorpshart. Vlaams minister van Natuur en Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) maakt 500.000 euro vrij voor het project.

Al 8 miljoen geïnvesteerd

“We zijn heel blij dat we op de steun van de Vlaamse regering kunnen rekenen”, reageert burgemeester Rob Mennes (CD&V). “We hebben de afgelopen jaren samen met Igean al 8 miljoen euro geïnvesteerd voor de verwerving van gronden om hier in de omgeving tot nieuwe ontwikkelingen te kunnen komen. Daarbij gaan we uit van een symbiose tussen de herinrichting van de vallei van de Benedenvliet en de stedenbouwkundige voorstellen rond dorpskernontwikkeling. Het opzet is om de kern van Schelle opnieuw een kwalitatieve plaats te geven aan de waterkant en de Benedenvliet weer beleefbaar en zichtbaar te maken.”

4 Burgemeester Rob Mennes (CD&V) en minister Koen Van den Heuvel (CD&V), die in Schelle toekwam met een subsidie van 500.000 euro.
Benoit De Freine Burgemeester Rob Mennes (CD&V) en minister Koen Van den Heuvel (CD&V), die in Schelle toekwam met een subsidie van 500.000 euro.

Extra groene ruimte

In de plannen voor de vallei van de Benedenvliet krijgt het sterk verstedelijkte gebied van Schelle en Hemiksem ook extra groene ruimte. De betonnen constructies van de vroegere scheepswerf worden verwijderd, zodat de natuur er opnieuw haar kans krijgt. Door het gedeeltelijk afgraven van de oevers aan de scheepswerf vergroot ook de waterbergingscapaciteit van het gebied. De oeverzone wordt na de ingrepen een oeverpark dat kan overstromen bij grote waterdebieten. Tot slot wordt er ook bekeken welke inspanningen gedaan moeten worden om de waterkwaliteit van de Benedenvliet te verbeteren.

Het landinrichtingsplan voor de ontwikkelingen rond de Benedenvliet wordt in de loop van 2020 door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgewerkt, in samenwerking met lokale en Vlaamse overheden. “Dit project is een meerwaarde voor zowel de inwoners als voor bezoekers van de streek”, zegt Koen Van den Heuvel. “In een dichtbebouwde omgeving geven we de mensen opnieuw kwaliteitsvolle toegang tot een aangename waterloop en bijhorende natuur. Ik twijfel er niet aan dat de dorpskern van Schelle een bijzonder mooie plek wordt om te wonen, zo vlak bij de scheve toren van de Sint-Petrus en Paulus-kerk.”

4 Burgemeester Rob Mennes (CD&V) en minister Koen Van den Heuvel (CD&V) bekijken de toekomstplannen die er bestaan voor de Schelse dorpskern.
Benoit De Freine Burgemeester Rob Mennes (CD&V) en minister Koen Van den Heuvel (CD&V) bekijken de toekomstplannen die er bestaan voor de Schelse dorpskern.
4 Jan Brueghel de Oude (1568 - 1625) schilderde in 1614 het ‘Jaarlijkse inwijdingsfeest van de Petrus en Pauluskerk in Schelle’ en toont de Benedenvliet.
rv Jan Brueghel de Oude (1568 - 1625) schilderde in 1614 het ‘Jaarlijkse inwijdingsfeest van de Petrus en Pauluskerk in Schelle’ en toont de Benedenvliet.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer