ISVAG in Wilrijk.
Benoit De Freine ISVAG in Wilrijk.

Onbegrip over Vlaamse vergunning voor nieuwe ISVAG-oven: “Druist in tegen klimaat- en afvalbeleid”

In Aartselaar wordt de beslissing van minister Zuhal Demir (N-VA) om een omgevingsvergunning toe te kennen aan ISVAG voor de bouw van een nieuwe verbrandingsoven, op ongeloof onthaald. Zowel vier omwonenden als de gemeente Aartselaar zelf hebben al beslist beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De plannen van ISVAG om in Wilrijk een nieuwe verbrandingsoven te bouwen, stuiten in Aartselaar al jaren op verzet. Het nieuws dat minister Zuhal Demir nu, ondanks het protest, een omgevingsvergunning heeft toegekend, valt er dan ook in slechte aarde. Het gemeentebestuur van Aartselaar, dat ongunstig advies uitbracht, zal sowieso een beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat werd eerder al in de gemeenteraad per motie unaniem beslist. Vier omwonenden, van wie het belang door de Raad van Vergunningsbetwistingen werd erkend, zullen dat voorbeeld volgen.

“Het feit dat de minister tot op de laatste dag heeft gewacht om de vergunning toe te kennen, geeft de indruk dat het voor haar een moeilijke beslissing was”, redeneert schepen voor Milieu René Lauwers (Groen). “Er zijn tenslotte gegronde redenen om ISVAG te verplaatsen naar de haven van Antwerpen. Een van de belangrijkste redenen is dat we daar meer warmte kunnen recupereren dan vanop de huidige locatie in Wilrijk. Wij hebben niets tegen ISVAG, we maken alleen een probleem van de locatie op de grens van Wilrijk en Aartselaar.”

“Onbegrijpelijk”

Ook de Aartselaarse MINA-raad, de milieuraad zeg maar, begrijpt niet waarom de minister haar goedkeuring heeft gegeven. “De vergunning van ISVAG druist lijnrecht in tegen de klimaat- en afvaldoelstellingen van de Vlaamse regering dat net wil inzetten op het verminderen van de hoeveelheden afval. Ze vergunt een aanvraag die op diverse vlakken aantoonbaar rammelt. Dit is onbegrijpelijk”, reageert Erwin Van de Mosselaer, voorzitter van de MINA-raad. “De aanvraag van ISVAG is veel duurder dan een vergelijkbare afvalverbrandingsoven, ze is gebuisd qua voorgestelde technologie, ze is ongunstig voor het milieu en de levenskwaliteit in Wilrijk en Aartselaar en ze zorgt blijvend voor een ongezonde uitstoot.”

Lees meer