2 Een dakbrand was het zoveelste incident op korte tijd bij Umicore.
Marc De Roeck Een dakbrand was het zoveelste incident op korte tijd bij Umicore.

Slimme sirenes alarmeren buurt meteen bij incident: Umicore neemt extra veiligheidsmaatregelen na gesprek met gouverneur

Gouverneur Cathy Berx zat woensdag samen met de directie van Umicore over de verschillende incidenten op de site in Hoboken. De focus lag vooral op de preventieve maatregelen om de veiligheid en gezondheid van de buurtbewoners en medewerkers te garanderen.

Verschillende incidenten op de site leidden de voorbije jaren vaak tot conflicten en onbegrip bij de buurtbewoners. Gouverneur Cathy Berx ging hierover woensdag open, streng maar constructief in gesprek met de directie en veiligheidsmanager van Umicore. Bij het overleg waren ook schepen van stad Antwerpen Fons Duchateau, medewerkers van de federale dienst Noodplanning van de gouverneur en Bert Brugghemans, zonecommandant Brandweer Antwerpen, aanwezig.

Voor het bedrijf en de overheden kan er slechts één streefdoel zijn: zero incidenten in de toekomst

“Omdat de werkzaamheden bij Umicore gevaarlijk kunnen zijn en omdat zij midden in een woonwijk zijn gevestigd, moet de lat extra hoog liggen wat betreft veiligheid en milieuzorg. Indien er zich toch een incident voordoet, moet het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaan. Dit betekent dat er een perfect werkend noodplan is, dat de transparantie naar de overheden maximaal is en dat het bedrijf snel, open en correct communiceert naar de buurtbewoners”, zegt gouverneur Berx.

Meteen alarmeren 

Voor het bedrijf en de overheden kan er slechts één streefdoel zijn: zero incidenten in de toekomst. Umicore zal hier verder actief en intensief werk van maken, lichtte directeur Luc Gellens uitvoerig toe. Zo zullen de komende maanden en jaren forse investeringen gebeuren op vlak van veiligheid, gezondheid en milieuzorg. Eén van die investeringen op korte termijn is het plaatsen van slimme sirenes. Die sirenes zullen de buurt onmiddellijk alarmeren in geval van een incident en informeren over de te nemen reflexmaatregelen, zoals het sluiten van deuren en ramen. Het gaat om een luidsprekersysteem dat een woordelijke boodschap zal uitspreken over de buurt. Het bedrijf engageert zich om de NC 112 meteen te verwittigen bij elk incident. Dit kan ertoe leiden dat brandweer Antwerpen soms sneller zal uitrukken dan mogelijk noodzakelijk is. 

Maandelijks overleg

Tot slot zal over de uitvoering van alle afspraken en veiligheidsmaatregelen een maandelijks overleg plaatsvinden tussen Umicore en de federale dienst noodplanning van de gouverneur en de stad. Er zal systematisch worden geëvalueerd of deze maatregelen effectief zijn en volstaan om het aantal incidenten tot nul te beperken en de buurt snel en correct te informeren en te waarschuwen bij elk incident (zonder dat dit afbreuk doet aan de noodzaak om deze tot nul terug te brengen door doortastende maatregelen).

Ook over de problematiek van het stijgend lood-in-bloedgehalte is gesproken. Dit wordt verder opgenomen met het Provinciaal Instituut voor Hygiëne dat de metingen en onderzoeken uitvoert, en verder bilateraal besproken tussen de stad en Umicore.

2 Umicore
Klaas De Scheirder Umicore

Lees meer