Luchtfoto toont energieverlies

De gemeenteraad van Hoegaarden heeft unaniem het voorgestelde klimaatactieplan goedgekeurd, hoewel het tot op heden nog weinig concreet is. Toch werden er enkele concrete acties opgesomd. Zo zal een firma een thermoscan maken van Hoegaarden, een soort luchtfoto die via kleuren energieverlies aanduidt. "Met die scan kunnen we zien welke huizen onvoldoende geïsoleerd zijn. We zullen dat niet publiceren, maar de mensen er individueel op wijzen en hen duidelijk maken wat ze kunnen besparen als ze hun dak isoleren. Die consult is gratis, maar we zullen geen subsidies uitdelen", aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Per gemeentelijk gebouw zal een energiemeester aangeduid worden om toe te zien dat de verwarming niet te hoog staat en dat de lichten 's nachts gedoofd worden. Tenslotte wordt ervoor gekozen om bij de straatverlichting vanaf een bepaald uur één lamp op twee uit te schakelen. (HCH)

Lees meer