Omwonenden dienen bezwaarschrift in tegen verkaveling Walestraat

De verkavelingsplannen tussen de Walestraat en de veldstraat parallel aan de H. Dotremontstraat, tegenover de begraafplaats van Hoegaarden, zorgen voor grote ongerustheid in de buurt. Van de 51 huishoudens die rechtstreeks grenzen aan de nieuwe woonwijk, dienden liefst 47 gezinnen een bezwaarschrift in of 92 procent van de rechtstreekse omwonenden. “Deze verkaveling druist in tegen de goede ruimtelijke ordening, menen de buurtbewoners”, aldus woordvoerder Luc Minten.

3 Zicht vanaf de Walestraat met de paal die de hoogte van de appartementsblokken aanduidt en de huizen op de achtergrond
HCH Zicht vanaf de Walestraat met de paal die de hoogte van de appartementsblokken aanduidt en de huizen op de achtergrond

Het project ingediend door architectenbureau Antea Group voor projectontwikkelaar Novus wil in het open veld, in woonuitbreidingsgebied, een nieuwe woonwijk bouwen met 23 woningen en 1 of 2 appartementsblokken van elk 10 appartementen, met ook de aanleg van veel groen, een avontuurlijke speelzone en een wadi op vroegere volkstuintjes, waardoor er een groene verbinding zou komen tussen het Gemeenteplein en de begraafplaats. “De verkavelingsaanvraag is veel te grootschalig en in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente zelf. In plaats van 27 woningen, zoals voorzien voor dit woonuitbreidingsgebied, is er sprake van 43 wooneenheden. Vooral de twee appartementsblokken achteraan het terrein gaan een onaanvaardbaar grote impact hebben. De bewoners van de Dotremontstraat zijn hun privacy volledig kwijt. De twee woonblokken van dertien meter hoogte ten opzichte van de buurtweg gaan het unieke uitzicht op de historische dorpskern en de Sint-Gorgoniuskerk voorgoed verstoren”, aldus de klacht van de buurbewoners. 

3 Zicht van aan de paal, geplaatst door buurtbewoners,  richting kerk
HCH Zicht van aan de paal, geplaatst door buurtbewoners, richting kerk

Er wordt ook gevreesd voor wateroverlast. “Omdat het sterk hellende terrein van 1,8 hectare grotendeels verhard gaat worden, vrezen velen voor wateroverlast. De regelmatige modderstromen vanuit de holle weg van de Walestraat gaan via de nieuwe toegangsweg het kortste traject zoeken naar de lagergelegen Dotremontstraat. De projectontwikkelaar heeft weliswaar een ruim bemeten wadi voorzien. Alleen ligt dat bufferbekken enkele tientallen meters gescheiden van de eigenlijke woonwijk. Het gaat om een gebied dat weinig infiltreert. Dit wordt een permanente modderpoel die ongedierte aantrekt en voor stank zal zorgen. De Walestraat is als kleine buurtweg niet voorzien op doorgaand verkeer. Volgens een minimale schatting gaat de verkeersdrukte in deze straat verdrievoudigen. Tot slot zijn er 14 parkeerplaatsen in openlucht voorzien aan het kerkhof. Wegens de beperkte parkeermogelijkheden gaan die plaatsen permanent door de bewoners ingenomen worden wat de parkeerdruk op de Houtmarkt en het Gemeenteplein gaat verhogen. Dit project dient enkel de winstmaximalisatie van een projectontwikkelaar, niet de leefbaarheid van de dorpskern. De buurt hoopt dat het college van burgemeester en schepenen dit megalomane project negatief gaat adviseren”, aldus een bericht opgesteld door de buurtbewoners. “We kunnen daar nog niets op zeggen. Ik denk dat we pas op het College van 4 maart kennis gaan nemen van juiste het aantal bezwaren, want er kunnen er nog schriftelijke, aangetekende bijkomen, begin volgende week. Daarna gaan we het onderzoeken”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)

3 Een simulatie opgesteld door de indieners van de bezwaren. Het zicht naar de Sint-Gorgoniuskerk toe.
RV Een simulatie opgesteld door de indieners van de bezwaren. Het zicht naar de Sint-Gorgoniuskerk toe.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer