2 Volgens de oppositiepartijen wordt er onvoldoende een breuk gemaakt met het tijdperk van Louis Tobback (sp.a) als het over inspraak gaat.
Vertommen Volgens de oppositiepartijen wordt er onvoldoende een breuk gemaakt met het tijdperk van Louis Tobback (sp.a) als het over inspraak gaat.

Dan toch geen vragenuurtje voor inwoners: “Geen breuk met het tijdperk Tobback”, zegt Line De Witte (PVDA)

Een vragenuurtje voor burgers…dat voorstel lag op de tafel, maar werd eraf geveegd door het stadsbestuur wegens praktisch moeilijk te realiseren. Bij de verenigde oppositie die het idee lanceerden, weerklinkt teleurstelling. N-VA betreurt de beslissing van sp.a/Groen/CD&V en Line De Witte van PVDA haalt zelfs stevig uit. “Geen breuk met het tijdperk Tobback ondanks de beloofde inspraak en participatie”, klinkt het.

De voorbije weken waren meerderheid en oppositie in Leuven in overleg over een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Uiteindelijk stemden zes van de zeven fracties (PVDA onthield zich, red.) in met het nieuwe reglement, maar toch blijven de oppositiepartijen achter met een wrang gevoel. Er lag een voorstel op de tafel om een vragenuurtje voor burgers te koppelen aan de gemeenteraad. Op die manier zouden inwoners van Leuven hun grieven en vragen rechtstreeks kunnen delen met het nieuwe stadsbestuur. Aanvankelijk was de verenigde oppositie nog hoopvol dat het voorstel het zou halen, maar uiteindelijk was dat niet het geval. “De gemeenteraad wil de inwoners wel degelijk meer betrekken bij het beleid”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Dorien Meulenijzer. “We willen een gemeenteraad zijn waar iedereen welkom is. Iedereen kan de gemeenteraad ook live bijwonen of volgen via de audiostreaming op leuven.be. Een vragenuurtje koppelen aan de gemeenteraad is praktisch moeilijk haalbaar voor een stad met meer dan 100.000 inwoners. We bieden wel de mogelijkheid tot een burgervoorstel en een verzoekschrift. We verlagen nu de handtekeningendrempel van 855 naar 750 handtekeningen.”

Geen burgerbegroting

Voor N-VA is dat onvoldoende. “Het nieuwe reglement is het resultaat van een constructief overleg tussen de meerderheid en de oppositie, maar we betreuren dat er geen vragenmoment komt. Een vragenuurtje gekoppeld aan de gemeenteraad bestaat onder meer al in Kortrijk, Middelkerke, Kontich, Herent, Halle en Rotselaar. Burgerparticipatie was één van de grote thema’s in de verkiezingscampagne en ook partijen die zetelen in de nieuwe meerderheid hadden een vragenuurtje in hun programma staan. Best vreemd dat men niet bereid is om op onze vraag in te gaan”, zegt Zeger Debyser (N-VA). Fractieleider Lorin Parys drukt het iets straffer uit. “Het Leuvens participatiebeleid mag gerust forser. We hebben geen vragenmoment, geen burgerbegroting, geen deelgemeenteraden en de inspraak die de Leuvenaars na het bestuursakkoord mochten geven op LeuvenMaakHetMee moet passen in wat het bestuur reeds beslist heeft.”

2 Line De Witte van PVDA maakt zich boos over de beloofde inspraak die volgens haar niet goed wordt ingevuld door het nieuwe stadsbestuur.
Vertommen Line De Witte van PVDA maakt zich boos over de beloofde inspraak die volgens haar niet goed wordt ingevuld door het nieuwe stadsbestuur.

Participatie is de burgers een stem geven, ook na de verkiezingen

Line De Witte (PVDA)

Line De Witte van PVDA was in die mate teleurgesteld dat ze als enige besloot om zich te onthouden over het nieuwe reglement. “Er wordt geen breuk gemaakt met het tijdperk Tobback”, klinkt het. De burgemeester maakte van meer participatie een officiële bevoegdheid, maar als het gaat over participatie op de gemeenteraad blijft een breuk uit. Hoewel in Leuven buurtcomités en actiegroepen als kolen uit de grond schieten, zijn er de laatste zes jaar slechts vijf (!) burgerinitiatieven op de gemeenteraad aan bod gekomen. De procedure is te omslachtig, te hoogdrempelig en te bureaucratisch. Participatie is de burgers een stem geven, ook na de verkiezingen, maar nu blijft het een logge en bureaucratische zaak. De handtekeningendrempel moet omlaag naar 600 en die handtekeningen moeten ook online kunnen worden verzameld.”

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Thomas Van Casteren

    Wij verhuizen naar Holsbeek baybay de groeten en veel plezier op jullie bakfiets

Lees meer