In de John Lijsenstraat hangen al affiches om bestuurders op hun snelheid te wijzen.
VTT In de John Lijsenstraat hangen al affiches om bestuurders op hun snelheid te wijzen.

7 op 10 bestuurders rijden te snel

FRAPPANTE METING IN JOHN LIJSENSTRAAT

Maar liefst 7 op de 10 bestuurders rijden te snel in de John Lijsenstraat, zo blijkt uit metingen. De politie wil eerst met een preventieve actie automobilisten sensibiliseren, maar zal vanaf juni intensieve snelheidscontroles houden.

Onthutsende vaststelling: uit metingen in de John Lijsenstraat bleek dat heel wat automobilisten zich niét aan de snelheid hielden van 50 kilometer. De controle vond begin maart plaats en duurde een volledige week. In totaal werden enkele duizenden voertuigen gecontroleerd. Maar liefst 7 op de 10 wagens reden er te snel. "15 procent rijdt zelfs boven 65 kilometer per uur. En dat is op zich al ernstig genoeg", aldus burgemeester Tinne Rombouts (CD&V).

'Niet te snel. Dankuwel'

Een ander gevoelig punt blijkt de Van Aertselaerstraat te zijn, al zijn de cijfers daar absoluut niet gelijkaardig. "Maar ook daar is het handhaven van de snelheid van belang, want op een bepaald moment komen daar de fietsers op de rijbaan. We gaan er wel fietssuggestiestroken laten aanbrengen, maar de snelheid zal er toch ook gehandhaafd moeten worden." In een eerste fase wil de stad nu vooral sensibiliseren. Daarom heeft het via het gemeentelijk informatieblad duizenden affiches verspreid met 'Niet te snel. Dankuwel'. "We roepen expliciet op om die affiches aan elk raam te hangen bij het binnenkomen van elke bebouwde kom. Verenigingen of inwoners die extra affiches wensen, kunnen die altijd komen halen op het stadhuis. We gaan het eerst op een positieve manier doen en auto- en vrachtwagenbestuurders motiveren hun snelheid te matigen. Maar daarna zullen er gerichte controles volgen."

Lantaarnpalen

De stadsdiensten hebben ook grote borden met de boodschap 'Niet te snel. Dankuwel' aan de lantaarnpalen gehangen in de Van Aertselaerstraat en de John Lijsenstraat. De borden kunnen hergebruikt worden en het is de bedoeling dat ook in andere gevoelige zones tijdelijke sensibiliseringsacties zullen worden gevoerd. Maar het zal dus niet alleen bij een sensibilisering blijven. Na de maand mei zullen er intensieve snelheidscontroles volgen. "Na afloop van de affiche-actie in de Van Aertselaerstraat en de John Lijsenstraat zal de politie in deze twee straten extra snelheidscontroles uitvoeren om hardnekkige overtreders te bestraffen", zegt Tinne Rombouts. "We zullen ook op andere plaatsen preventieve tellingen blijven uitvoeren om zo sneller te kunnen ingrijpen waar er te snel gereden wordt."

Lees meer