Bewoners Heilig Bloedstraat bezorgd om komst verkaveling

Een zeventigtal buurtbewoners uit de omgeving van de Heilig Bloedstraat is gisterenavond naar de gemeenteraad gekomen om hun bezorgdheid te uiten over de mogelijke komst van een verkaveling in hun buurt.

Die verkaveling zou in een eerste fase 110 extra woningen opleveren. Dat zien de buurtbewoners nog zitten, maar de manier waarop de ontsluiting nu is voorzien, niet. Die gaat nu langs bestaande woonstraten. De ingetekende rechtstreekse ontsluiting naar de Lodewijck De Konincklaan zou er pas tegen 2026 komen. Twee buurtbewoners kwamen namens de 477 tekenaars van de petitie hun bezorgdheden kenbaar maken. "De woonstraten zijn niet voorzien op nog extra verkeer. Nu al zijn er meer dan 1.200 autoverplaatsingen per dag", vertellen Maurice Vermeulen en Jasper Backx. "Bovendien staat het haaks op het mobiliteitsplan. De tellingen van de ontwikkelaar waren aan de lage kant. Wij hebben op identieke momenten tellingen gedaan en die lagen 50 procent hoger. Wij pleiten dan ook voor een onmiddellijke aansluiting op de N14. Als dat niet kan, moet de aanvraag afgekeurd worden."

Nog overleg

Schepen Ward Baets (CD&V) zei dat er nog geen uitlatingen gedaan kunnen worden. "We wachten op adviezen en dan pas zullen er besluiten genomen worden. We zullen daar de buurt zeker bij betrekken." Mobiliteitsschepen Marc Haseldonckx (CD&V) was duidelijk. "Er moet een dubbele ontsluiting komen naar de N14." Ook de andere fracties hopen dat de coalitie rekening houdt met de buurt. (VTT)

Lees meer