Een vijftigtal Antwerpenaars die niet opdaagden als bijzitters van het stembureau, stonden voor de rechtbank.
Photo News Een vijftigtal Antwerpenaars die niet opdaagden als bijzitters van het stembureau, stonden voor de rechtbank.

Geldig excuus voor afwezige bijzitter: “Mijn man en ik verjaren allebei op stembusdag”

Een vijftigtal Antwerpenaars die op 14 oktober niet opdaagden of te laat kwamen om als bijzitter in een stembureau te zetelen, moest zich woensdagmorgen verantwoorden voor de rechtbank. Zij riskeren 400 euro boete. 

Wie per aangetekende brief opgeroepen wordt als bijzitter, mag afwezig blijven mits hij/zij een grondige reden heeft. Bijvoorbeeld als je moet werken en je kan een bewijs van je werkgever voorleggen. Of als je toevallig op de stembusdag jarig bent en je met je man, die dezelfde dag jarig is, een reis hebt geboekt. De procureur: “Ik heb het alibi gecheckt in het rijksregister. Het klopte en dus heb ik die vrouw niet vervolgd.”

Wie zonder reden afwezig blijft en ook de  minnelijke schikking van 250 euro niet betaalt, komt voor de rechtbank.

Zo waren er woensdagochtend enkele tientallen. Een 35-jarige man, geboren in Ghana die geen Nederlands sprak was op 14 oktober ziek en kon dus niet bijzitten. Een doktersattest had hij niet. “Ik heb een Dafalgan gepakt en had geen dokter nodig”, was zijn uitleg. De procureur vorderde 400 euro boete.

Een vrouw beweerde nooit de oproepingsbrief voor bijzitter gekregen te hebben. De minnelijke schikking had ze wél gekregen maar te laat betaald. Haar man trad op als haar advocaat maar hij liep wat verloren in de juridische termen. De man sloot zijn pleidooitje af met een sympathieke geste naar de rechter: “Doe maar zoals u wil.” 

Een andere vrouw daagde te laat op in het stembureau. De klassieke truuk, oordeelde de procureur en eiste 400 euro boete. De vrouw had die ochtend haar maandstonden. “Ik verloor veel bloed en werd misselijk. Toch heb ik moeite gedaan om naar het stembureau te gaan”, zei ze.

Nog een andere vrouw riskeert ook een boete van 400 euro. De procureur stond versteld van haar strafblad: vijf bladzijden vol met veroordelingen in verkeerszaken. Bij de meeste rechtszaken was zij nooit opgedaagd. “Ik ben blij dat u er vandaag wél bent”, stelde hij.

Een van de Antwerpenaren kwam wel origineel uit de hoek. Hij had zijn appartement onderverhuurd. De nieuwe bewoners hadden zijn woning in een puinhoop herschapen. Na vier maanden waren zij met een deurwaarder uitgedreven. “De mannen deden mijn post open hoewel ik de post gevraagd had die door te sturen.  Daardoor is de oproepingsbrief nooit tot bij mij geraakt”, verdedigde de man zich. 

“Leg maar op de stapel”

Nog een andere Antwerpenaar deed niet de moeite om een excuus te zoeken. “Ik wilde eerst een bezwaarschrift schrijven, maar dat wordt toch maar op de stapel gelegd. Waarom organiseren jullie die verkiezingen niet gewoon via internet? Dan ben je toch van dat gesukkel met stembureaus vanaf?” De rechter noteerde de suggestie. Zij gaf de man de raad om de brief met de uitspraak van de rechtbank niet kwijt te raken. De man haalde zijn schouders op: “Ik leg hem wel op mijn stapel.”

Toch waren er afwezige bijzitters met een aanvaardbaar excuus. Een dame daagde niet op omdat zij enkele dagen eerder bevallen was. Zij vergat echter een doktersattest op te sturen. De procureur vroeg voor haar een opschorting. De vrouw krijgt dan geen boete opgelegd. 

Op 12 juni doet de rechter uitspraak in deze dossiers.

5 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • David Buy

    Beter afschaffen die stemplicht hoeveel regering hebben wij eigenlijk niet

  • Robin Hufton

    Oplossing: i.p.v. de werkende mens lastig te vallen met het 'zitten' laat iemand die ervaring heeft met zitten dit doen zoals iemand die (langdurig) op ocmw zit. Simpel en rechtvaardig. Of beloon de mensen zoals eerder al voorgesteld is.

Lees meer