Binnen de muren van het stadhuis gaat men mee de strijd aan tegen kinderarmoede.
Stad Hoogstraten Binnen de muren van het stadhuis gaat men mee de strijd aan tegen kinderarmoede.

Kinderarmoede stijgt fors in Hoogstraten

Meer dan 1 op 10 kinderen wordt geboren in armoede

Meer dan 12 procent van de kinderen in Hoogstraten wordt geboren in kansarmoede. Dat blijkt uit de armoede-index 2018 van Kind & Gezin. Dat is een forse stijging tenopzichte van 7,7 procent in 2017. “Wij zijn ons bewust van de problematiek en proberen die ook aan te pakken”, klinkt het bij burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) en schepen Faye Van Impe (N-VA). In Vlaanderen ligt het gemiddelde op 13,1 procent.

De stad wil de cijfers wel een klein beetje nuanceren. “Het is een beeld dat verpleegkundigen van Kind & Gezin maken bij een eerste bezoek aan de pasgeboren baby”, zeggen Marc Van Aperen en Faye Van Impe. “Zij houden rekening met zes criteria waarvan er maar één betrekking heeft op het inkomen. De andere vijf zijn de opleiding van de ouders, de arbeidssituatie, de huisvesting, gezondheid van het gezin en het feit of er genoeg stimulatie aanwezig is voor de ontwikkeling van de kinderen. Als het gezin zwak scoort op drie criteria, dan behoor je al tot de kansarmoede. Het is dus een momentopname, want dat wordt alleen de eerste drie maanden gecontroleerd. Als de situatie daarna verandert, wordt dat niet opgenomen in de cijfers. Het cijfer duidt vooral aan dat alles beter in de gaten gehouden wordt.”

Al wil de stad ook niet blind zijn en het cijfer negeren. “We zetten sterk in op de begeleiding van kwetsbare gezinnen met het project gezinsondersteuning”, zegt aldus de burgemeester en de schepen. “Zo hopen we sneller de problemen te ontdekken en bespreekbaar te maken. Dankzij het Huis van Het Kind vinden de verschillende hulpverleners elkaar ook sneller. Daarnaast heeft de stad al sinds 2014 verschillende stappen ondernomen om kindarmoede aan te pakken zoals de steun aan welzijnsorganisatie ’t Ver-Zet-Je. Er is een stappenplan ontwikkeld rond onbetaalde schoolrekeningen, de scholen ondertekenden een charter ‘Onze school zegt NEEN tegen kansarmoede’. Via het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie kunnen kwetsbare kinderen een aanvraag indienen om 50 procent van het inschrijvingsgeld voor kampen, uitstappen terugbetaald te krijgen. Tenslotte staat de stad voortdurend in dialoog met tal van sociale partners zoals welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, De Toevlucht, de brugfiguren van het Rode Kruis en werken de stadsdiensten geïntegreerd samen aan de aanpak van kansarmoede. Vanaf het moment dat er bij een kwetsbaar gezin een geboorte wordt verwacht, wordt proactief een traject opgestart.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer