4 De zaal Pax zal afgebroken worden en plaatsruimen voor een nieuw cultuurhuis.  Het Heilig Bloedpark in zijn huidige vorm zal volledig verdwijnen.
Toon Verheijen De zaal Pax zal afgebroken worden en plaatsruimen voor een nieuw cultuurhuis. Het Heilig Bloedpark in zijn huidige vorm zal volledig verdwijnen.

Rozenkranspark moet wijken voor nieuw cultuurhuis: “We streven naar opening eind 2024"

Het gemeentebestuur heeft maandagavond het dossier opgestart om een procesbegeleidingsteam aan te stellen voor de bouw van het gloednieuwe cultuurhuis op de plaats waar nu parochiezaal Pax staat. Het Rozenkranspark zal verdwijnen en volledig heringericht worden. In het nieuwe gebouw zullen verschillende instellingen en stadsdiensten worden gebundeld: het gemeenschapscentrum, de hoofdbibliotheek, de Academie voor Muziek en Woord Noorderkempen en Toerisme Hoogstraten. CD&V en Anders onthielden zich omdat er volgens de oppositiepartijen nog te veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn.

Het dossier van het nieuwe Cultuurhuis werd de vorige legislatuur al opgestart. De huidige bewindsploeg heeft nu de eerste klip genomen: het bepalen van de locatie. Nu moet een procesbegeleidingsteam het plan verder uitwerken. “Het gaat om een team van experten die ons zullen begeleiden op financieel, juridisch, technisch en inhoudelijk vlak”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). 

Van zodra er een bureau is aangesteld, krijgt dat team exact één jaar de tijd om een concreet eisenprogramma op te stellen. “We gaan daarbij uiteraard luisteren naar onze eigen medewerkers, maar ook naar de inwoners en toekomstige gebruikers van het cultuurhuis”, zegt cultuurschepen Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

4 Het Heilig Bloedpark of ook wel Rozenkranspark zal verdwijnen.
Toon Verheijen Het Heilig Bloedpark of ook wel Rozenkranspark zal verdwijnen.

Rozenkranspark

De stad wil in 2021 de aanbesteding uitschrijven om een ontwerper te kunnen aanstellen. De keuze is gevallen op een privaat-publieke samenwerking (PPS). De ontwerper staat dan niet alleen in voor het ontwerpen, maar ook voor het financieren, bouwen en onderhouden. De stad stelt er dan een vergoeding tegenover. De locatie wordt in elk geval de site Pax. 

“De gebouwen zullen volledig afgebroken worden en de hele omgeving inclusief het Rozenkranspark zullen we herinrichten”, zegt schepen Michel Janssen (N-VA). “De beelden uit het parkje, die deels zijn opgetrokken uit puin van de gebombardeerde kerktoren, zullen ergens anders geplaatst worden. We bekijken samen met de kerkgemeenschap naar een geschikte locatie.”

4 Voor de beelden in het Rozenkranspark wordt naar een nieuwe locatie gezocht.
Toon Verheijen Voor de beelden in het Rozenkranspark wordt naar een nieuwe locatie gezocht.
4 De zaal Pax zal afgebroken worden en plaatsruimen voor een nieuw cultuurhuis.
Toon Verheijen De zaal Pax zal afgebroken worden en plaatsruimen voor een nieuw cultuurhuis.

Verenigingen

Nog zeker tot het einde van 2020 zal de vzw Pax, die het beheer doet van de parochiezaal, haar werking voortzetten. “Nadien zullen we bekijken of de verenigingen die nu gebruik maken van de parochiezaal elders gehuisvest moeten worden”, zegt schepen Arnold Wittenberg. “We laten in elk geval niemand in de kou staan. We zullen tijdens de werken zorgen voor geschikte alternatieven. En het spreekt voor zich dat na de realisatie al de verenigingen er opnieuw terechtkunnen voor hun activiteiten.” 

Bij de vzw Dekenaat Noorderkempen zijn ze ook tevreden. “Een parochiezaal uitbaten is tegenwoordig een hele uitdaging”, zegt Ton Jansens. “Daarom zijn we blij dat deze oplossing uit de bus is gekomen. We hebben ook de garantie gekregen dat al onze verenigingen en onze pastorale activiteiten een evenwaardige plaats zullen krijgen in het nieuwe gebouw.” 

Een precieze openingsdatum is er nog niet. “We hopen het cultuurhuis nog deze legislatuur te openen, maar we willen ook niet overhaast te werk gaan. We mikken voorlopig op eind 2024”, aldus burgemeester Van Aperen.

Nog investeringen

Naast het nieuwe cultuurhuis in Hoogstraten, investeert de stad ook in de renovatie van het raadhuis in Meerle en de parochiezaal op de kloostersite in Meer. Op beide sites komen een dienstencentrum, een bibliotheek en plaats voor socioculturele activiteiten. In Wortel werd dan weer onlangs de gebouwen van ’t Slot aangekocht. Daarnaast werd ook nog het zalenreglement herwerkt zodat de verschillende zalen kunnen rekenen op een infrastructuursubsidie. De gemeentelijke uitleendienst wordt ook onder de loep genomen.

Onthouding

De oppositiepartijen Anders en CD&V benadrukken dat ze absoluut niet tegen de komst van een cultuurhuis zijn, maar hebben zich bij de stemming wel onthouden. De partijen hebben vooral vraagtekens bij het feit dat er nog te veel financiële onduidelijkheid is over de exploitatiekost en rond de erfpacht  - voor drie keer dertig jaar - die het aangaat om de site Pax te gebruiken. 

Lees meer