5 De gemeente Hove trekt met buurtbewoners naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de uitbreiding van ALDI in Boechout.
Benoit De Freine De gemeente Hove trekt met buurtbewoners naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de uitbreiding van ALDI in Boechout.

Gemeenten in de clinch over uitbreiding Aldi: Hove in beroep tegen vergunning die Boechout goedkeurde

De gemeente Hove gaat samen met buurtcomité ‘al di moeite’ in beroep tegen de vergunning die Aldi kreeg na goedkeuring van de gemeente Boechout. Aldi wil de supermarkt naar 5.000 overdekte vierkante meter vergroten. De supermarkt ligt op een smalle drukke verbindingsas met vele scholen in de buurt, in een groene omgeving buiten het handelscentrum en pal tussen de residentiële centra van Hove en Boechout.

Na herhaalde negatieve adviezen van de GECORO Boechout (“Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening”) en de provinciale omgevingsambtenaar keurde de gemeente Boechout en de provinciale Deputatie het project toch nog goed en mag Aldi zijn winkel uitbreiden. Omdat de buurt en de gemeente Hove overtuigd zijn dat deze politieke beslissing de toets van de wettelijkheid niet zal doorstaan, gaan zij in beroep bij de Raad Voor Vergunningsbetwistingen die enkel over de naleving van de wet oordeelt. Zij menen dat de gemeente Boechout de argumenten van Aldi zonder enige kritische blik of realiteitstoets heeft overgenomen. Volgens de buurt en de gemeente Hove beantwoordt het dossier op vele punten niet aan wettelijke vereisten.

5 De gemeente Hove trekt met buurtbewoners naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de uitbreiding van ALDI in Boechout.
Benoit De Freine De gemeente Hove trekt met buurtbewoners naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de uitbreiding van ALDI in Boechout.

Zes keer groter

“Aldi stelt de winkel voor als een buurtsupermarkt voor dagelijkse behoeften en ziet geen graten in een nieuwbouw die de oppervlakte van 800 naar 5.000 overdekte vierkante meters brengt in een massief gebouw van 9 meter hoog. Aldi stelt in het aanvraagdossier dat er niet 1 klant extra zal bijkomen in deze zéér grote supermarkt waar wel extra personeel en parking komen. Onder andere de daarop gebaseerde conclusies zoals verkeersimpact worden gewraakt”, klinkt het bij de tegenstanders.

De klagende partijen zijn overtuigd dat in het ingediende dossier essentiële zaken ontbreken of verkeerd werden behandeld en voorgesteld. Zo beantwoordt volgens de partijen die nu in beroep gaan het project geenszins aan de bouwvoorschriften die gelden voor de erg residentiële en groene buurt grenzend aan het kerkhof van Boechout. Dat wordt zelfs niet weerleg door de provincie. Het niet-respecteren van de goede ruimtelijke ordening is een essentieel element in het bezwaarschrift dat nu is ingediend.

Het buurtcomité wordt vertegenwoordigd door 2 families omdat een beroep kosten per indiener met zich meebrengt. De derde partij is de Gemeente Hove.

5 De Aldi in Boechout.
Benoit De Freine De Aldi in Boechout.
5 De Aldi in Boechout.
Benoit De Freine De Aldi in Boechout.
5 De Aldi in Boechout.
Benoit De Freine De Aldi in Boechout.

Lees meer