Groen Leuven wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen tijdens en na de coronacrisis.
Groen Leuven Groen Leuven wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen tijdens en na de coronacrisis.

Groen Leuven wil duurzaam heropstarten: “Business as usual is een illusie”

Nu we stap voor de stap uit de lockdown komen, is het belangrijk om het leven post-corona voor te bereiden. Het Leuvense stadsbestuur werkt momenteel aan een pakket maatregelen die in juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor Groen Leuven is het cruciaal dat het lokaal relanceplan toekomstgericht en duurzaam is.

Dat de crisis een financiële weerslag zal hebben op de stadsfinanciën staat vast. Hoe groot die impact zal zijn, is nog niet duidelijk maar wellicht zal er gezocht moeten worden naar een nieuw evenwicht in de begroting. Hoe dit moet gebeuren, is voer voor politiek debat en Groen Leuven dringt aan op een duurzame aanpak. Fractieleider Eva Platteau: “Het is een illusie om te denken dat we terug naar ‘business as usual’ zullen kunnen gaan. Deze crisis heeft aangetoond dat het systeem dat we kenden op grenzen stoot: economisch, ecologisch én sociaal. Europa kiest voor een relancebeleid volgens de Green Deal. Dat moeten we ook lokaal doortrekken.”

Klimaat

Blijft de vraag: wat betekent dat in de praktijk? Voor Groen Leuven is en blijft klimaatneutraliteit belangrijk. “Blijven investeren in klimaatneutraliteit want die evolutie zorgt voor een hoopvolle toekomstvisie, duurzame werkgelegenheid en innovatie bij bedrijven. Inzetten op de kwaliteit van ons leefmilieu is ook een sociale maatregel. Wat betreft de sectoren moeten we zeker ook maatregelen nemen om de cultuur- en evenementensector te ondersteunen. Net zoals de horeca behoort de cultuursector tot de zwaarst getroffen sectoren.”

De impact op de armoedecijfers zal pas de volgende maanden duidelijk worden, maar laat ons er door kort op de bal te spelen voor zorgen dat dit beperkt blijft

Gemeenteraadslid Frouke Wouters (Groen)

Gemeenteraadslid Frouke Wouters pleit ervoor dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden en dat vooral de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. “We verwachten dat meer gezinnen in de problemen komen. Als lokaal bestuur kan je je hierop voorbereiden door de maatschappelijke dienstverlening te versterken. De echte impact op de armoedecijfers zal pas de volgende maanden duidelijk worden maar laat ons er door kort op de bal te spelen voor zorgen dat dit beperkt blijft. Het is belangrijk om gericht steun te geven aan diegenen die het nodig hebben. Tot slot vraagt Groen Leuven extra aandacht voor kinderen en jongeren.”

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Mieke Dauwe

    Volgens Frouke Wouters moeten de lasten "eerlijk" verdeeld worden maar - en nu komt het - de zogenaamde sterkste schouders moeten wel de zwaarste lasten dragen. Da's dus jezelf in een en dezelfde zin tegenspreken. "Eerlijk" betekent immers nog steeds dat alle betrokken partijen dezelfde (!) bijdrage leveren om iets te verwezenlijken.

  • freddy cardoen

    Dat Ridouani dan al maar begint met het schrappen van zijn zwembad aan de Leuvense Vaart daar spaart hij direct 15 miljoen euro mee uit .

Lees meer