Illustratiebeeld.
RV Illustratiebeeld.

Asbest aanleveren op recyclagepark weer mogelijk vanaf 1 augustus

Vanaf 1 augustus kan hechtgebonden asbest opnieuw aangeleverd worden op de recyclageparken van IOK. Ook de ophaling aan huis van asbest start voor nieuwe aanvragen vanaf dan weer op. Aangezien de aanvoer van asbest vijf maanden niet mogelijk is geweest, verwacht IOK een grote toestroom op de recyclageparken en veel aanvragen voor de ophaling aan huis.

De recyclageparken gingen op 7 april weer open na de tijdelijke sluiting door de coronacrisis, maar de inzameling van hechtgebonden asbest was nog niet mogelijk. Gemeentebesturen hadden de FFP2- en FFP3-mondmaskers, die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbestcement, immers aan de zorgsector geschonken en voor particulieren gold er een aankoopverbod.

Nu dat verbod opgeheven is, kan er vanaf 1 augustus opnieuw asbestcement aanvaard worden op het recyclagepark. Asbest dat wordt aangeleverd op het recyclagepark moet voortaan wel verpakt worden in transparante, plastic folie door een wijziging in de wetgeving.

Grote toestroom

Intercommunale IOK verwacht een grote toestroom op de recyclageparken nu asbest weer aangeleverd mag worden. “We zetten extra capaciteit in, maar als de asbestcontainers op de recyclageparken vol zijn, zijn ze vol en is er die dag geen afvoer meer mogelijk. Stel de afvoer van asbest dus nog even uit als het mogelijk is. Als je je asbest golfplaten of leien al wilt verwijderen, kan je ze ook alvast verpakken in plastic bouwfolie en op die manier tijdelijk veilig stockeren”, zegt Katleen Mertens, communicatieverantwoordelijke van IOK.

Ook de ophaling aan huis van asbest is weer mogelijk vanaf 1 augustus. Die ophaling gebeurt door de tijdelijke ondersteuning vanuit Vlaanderen aan sterk gereduceerde tarieven. Een plaatzak kost 30 euro - vanaf de tweede plaatzak 20 euro - en voor een container betaal je 170 euro.

Lees meer