2 Meer dan 600 buurtbewoners ondertekenden een petitie tegen de windmolens.
Peter Vanderveken Meer dan 600 buurtbewoners ondertekenden een petitie tegen de windmolens.

Buurt ziet vijf windmolens in industriepark Hulshout-Heultje niet zitten: “Mastodonten zouden er komen nabij de dorpskernen”

Buurtbewoners uit Hulshout en Heultje (Westerlo) keren zich tegen de plannen van energieleverancier Luminus om op de industriezone Hulshout-Heultje een windmolenpark met vijf windturbines te bouwen. Een petitie tegen de windmolens werd al meer dan 600 keer ondertekend door buurtbewoners, die vinden dat het windmolenpark niet thuishoort in een landelijke woonomgeving. “We zijn voorstander van duurzame energie, maar de leefbaarheid mag niet in het gedrang komen.”

Luminus heeft een aanvraag ingediend om in het industriepark Hulshout-Heultje vijf windmolens, met elk een wiekhoogte van 200 meter, te plaatsen: vier op grondgebied van Hulshout en één op grondgebied van Westerlo. Dat is echter niet naar de zin van enkele honderden buurtbewoners of andere belanghebbenden. Een petitie tegen de plannen van Luminus telt momenteel al meer dan 600 handtekeningen.

Dorpskernen

“Windturbines horen niet thuis in onze landelijke woonomgeving. We zijn voorstander van duurzame energie, maar de leefbaarheid mag niet in het gedrang komen. Deze mastodonten zouden geplaatst worden nabij veel omliggende woningen, woonwijken en dichtbij de dorpskernen van Heultje en Hulshout. Windmolens hebben eerder hun plaats langs kanalen, autosnelwegen en op zee”, vindt Frans De Cock, raadslid namens Open&Positief Westerlo en tevens inwoner van Heultje.

2 De vijf windmolens komen op de industriezone van Hulshout-Heultje.
Luminus De vijf windmolens komen op de industriezone van Hulshout-Heultje.

Milieuregels onwettig

“We zijn zeer bezorgd over de hinder die omwonenden zullen ondervinden door slagschaduw, geluidshinder en trillingen. Maar ook het uitzicht en de visuele impact van de vijf geplande windturbines zijn ingrijpend op het landschap. We vrezen dan ook voor de waardevermindering van onze woningen. Bovendien heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Vlaamse milieuregels in strijd zijn met de Europese richtlijn omdat ze niet zijn onderzocht met een Milieu-Effecten Rapport. Vlaanderen heeft zichzelf drie jaar de tijd gegeven om de regels en normen aan te passen aan de Europese richtlijn. Het is dan ook onaanvaardbaar dat deze voorliggende vergunningsaanvraag tussentijds goedgekeurd zou worden, aangezien men strengere regels verwacht.”

Campingbewoners

Ook meer dan 350 campingbewoners van de nabijgelegen campings Hof van Eeden en ‘t Heultje hebben de petitie ondertekend. “De verblijvers op de camping verwachten een zwaar verlies van hun verblijf- en leefgenot in hun vrije tijd op de camping. De campinguitbaters verwachten op hun beurt een zwaar inkomensverlies.”, aldus De Cock, die het ongepast vindt dat vergunning wordt aangevraagd in coronatijden. “Het openbaar onderzoek verliep praktisch volledig digitaal. Een groot deel van de bevolking is dan ook niet of slecht geïnformeerd.”

Het openbaar onderzoek rond de vergunningsaanvraag loopt nog tot en met 24 juli. De gemeente Westerlo, dat advies moet verlenen, gaf eerder al aan gekant te zijn tegen de plannen. Het is de Vlaamse overheid die beslist over het al dan niet toekennen van een vergunning.

Lees meer