5 Iets wat Jordy Sabels van Groen Ieper niet meer zou zien: geen pakjes onder de kerstboom.
RV Iets wat Jordy Sabels van Groen Ieper niet meer zou zien: geen pakjes onder de kerstboom.

Jordy Sabels (Groen Ieper) wil geen pakjesloze kerstbomen meer, Ieperse meerderheid maakt volop werk van strijd tegen kansarmoede

De Ieperse fractieleider van Groen Ieper Jordy Sabels merkt op dat er deze kerstmis onder veel kerstbomen geen pakjes liggen. Ook in Ieper is dat het geval. “Maar het kan anders. Het ministerie van Welzijn moet inzetten op meer lokale middelen. Elke stad of elk dorp heeft een andere sociale realiteit. Het zijn dus de lokale besturen, samen met het sociale middenveld, die het best kunnen inschatten wat werkt.” Schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) zegt zich niet neer te leggen bij een stijging van kansarmoede in Ieper, integendeel. 

“Op sociale media is vandaag iedereen gelukkig. We sturen ons jaaroverzicht de wereld in, blikken terug op een fantastisch jaar en maken ons op voor de overgang naar een 2020 vol nieuwe uitdagingen. Het gaat iedereen voor de wind als je de online wereld mag geloven, maar toch zijn er tijdens deze feestdagen meer pakjesloze kerstbomen dan ooit”, zegt Sabels. “Het aantal gezinnen dat niet of zelden op vakantie kan, neemt met rasse schreden toe en meer en meer gezinnen knopen aan het eind van de maand de eindjes moeilijker aan elkaar.”

Kansarmoede 12,1 procent

Ook in Ieper is het niet anders. “Hier ligt de kansarmoede op 12,1 procent en is de verdoken armoede groot. Het aantal kerstbomen zonder pakjes stijgt bij ons zienderogen. Ligt dit dan enkel aan het lokaal sociaal beleid? Neen, Vlaanderen heeft de laatste vijf jaar enorm gefaald en dreigt dat onder de nieuwe minister van Welzijn opnieuw te doen. Homans ging de armoedecijfers halveren. Van Wouter Beke vielen er zulke uitspraken nog niet te noteren, maar het ziet er niet rooskleurig uit. Er wordt enorm bespaard op het middenveld, ook in de sociale sector. Zo moeten de CAW’s en ook SAM (Steunpunt Mens & Samenleving) inboeten op hun middelen, terwijl dit belangrijke ondersteunende organisaties zijn als het over de aanpak van kansarmoede gaat”, verduidelijkt Jordy Sabels.

5 De kansarmoede in Ieper is gestegen.
Stad Ieper De kansarmoede in Ieper is gestegen.

“Maar het kan anders. Er is geen uniek model dat werkt, maar het ministerie van Welzijn zou vooral moeten zorgen voor meer lokale middelen. Elke stad en elk dorp hebben een andere sociale realiteit. Het zijn dus de lokale besturen, samen met het sociale middenveld, die het best kunnen inschatten wat er werkt. Zo kunnen ze beter inzetten op een bredere vorm van hulp op maat, waarbij elke situatie wordt benaderd via een unieke weg. Dat kan via een vast contactpunt, een warme thuis via een Sociaal Huis in een nu leegstaand gebouw, maar evengoed via een mobiele weg die nog dichter bij de burger staat. Daarnaast moeten we ervoor zorgen als stad dat er extra brugfiguren zijn, die zowel de lagere scholen als de secundaire scholen ondersteunen. Kansarmoede pak je best zo vroeg mogelijk aan en dat kan enkel ontdekt worden door rechtstreekse contactmogelijkheden.”

Sociaal restaurant of voedselbanken 

“Uit eigen ervaring weet ik dat een aanpak op maat beter werkt dan een flankerend beleid via bijvoorbeeld het inrichten van een sociaal restaurant of voedselbanken. Het gaat om trots, een drempel die je over moet naar die maaltijd op locatie. Mijn moeder met haar twee kinderen zou die drempel nooit zijn overgelopen. Daarnaast focust een flankerend beleid vooral op armoede. Kansarmoede gaat een stuk verder en beperkt zich niet tot het stuk armoede alleen. Om iedereen te helpen in een benarde situatie, is een breder en warmer Vlaams en lokaal beleid dus gewoon de enige weg.” 

“Pakjesloze feestdagen wens ik niemand toe. Het zijn namelijk extra lastige dagen voor mensen in deze situatie. Music for Life maakte duidelijk dat er veel solidariteit bestaat in onze maatschappij, nu moeten in 2020 alle besturen volgen. Dat is mijn grootste wens voor 2020: meer pakjes voor iedereen dankzij een warm lokaal, Vlaams en federaal beleid. Daarvoor gaan we als Jong Groen en Groen dan ook strijden in het volgende jaar. Een warmer en socialer beleid. Want ik heb deze wens vorig jaar ook al uitgesproken en ik zou dit liever niet elk jaar moeten herhalen. Fijne feestdagen!”

5 Jordy Sabels pleit voor extra brugfiguren die zowel de lagere scholen als de secundaire scholen ondersteunen op vlak van kansarmoede.
Henk Deleu Jordy Sabels pleit voor extra brugfiguren die zowel de lagere scholen als de secundaire scholen ondersteunen op vlak van kansarmoede.

Onder gemiddelde 

Het stadsbestuur in Ieper staat echter niet onverschillig tegen armoede. “Raadslid Sabels heeft gelijk dat ook in Ieper de kansarmoede stijgt tot boven de 12 procent”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “Maar de stijging in Ieper is absoluut geen uitzonderlijk fenomeen. Integendeel, het stijgt over heel Vlaanderen en in Ieper zijn we lager dan de ons omliggende gemeenten, lager dan West-Vlaanderen en een stuk lager dan Vlaanderen. Het is duidelijk dat ons lokaal kinderarmoedebeleid, opgestart in 2013, op krachten vanaf 2014 wel degelijk een positief effect heeft gehad op de kansarmoede. We lagen een stuk boven het gemiddelde, zelfs boven dat van Vlaanderen de jaren voordien, en die situatie hebben we kunnen kenteren. We zitten nu onder het gemiddelde.”

Asielcrisis 

Wat wel vaststaat is dat er weer een stijging is. “En daar mogen we ons niet bij neerleggen”, aldus de schepen. “De stijging in Ieper is voor een stuk te verklaren door de asielcrisis en de toegenomen aantal vluchtelingen die in Ieper blijven om hun leven opnieuw op te bouwen. Sinds vorig jaar is er met het Koala-project een extra fulltime tewerkstelling om jonge gezinnen in kansarmoede (preventief) te begeleiden. Dit begint in de praktijk vruchten af te werpen nu, ook bij de doelgroep van nieuwkomers.” De schepen zegt dat samenwerken met partners enorm belangrijk is in dat kader. “Zo hebben we met de kerstmaaltijd, in samenwerking met Tegoare en Curieus bvb, een flink aantal kansarme gezinnen bereikt, waarvan elk kindje met een groot pak van de Kerstman naar huis ging.”

Goede weg

“Het is mooi om lezen dat Groen Ieper en Jordy Sabels de keuzes van de Ieperse meerderheid steunt en onderschrijft. Elk van de door Groen geponeerde sociale voorstellen lijken citaten uit de goedgekeurde beleidsacties van het meerjarenplan: één dienstencentrum dat als open sociaal huis kan dienen, mobiele sociale dienstverlening versterken, brugfiguur lanceren, taalstimulering opkrikken … binnen het financiële kader waarover we beschikken. We zitten duidelijk op de goeie weg om het bestaande lokale sociale beleid nog te versterken, op maat van Ieper, met de mensen in kansarmoede centraal. Voor minder gaan we als stadsbestuur niet, wat mij betreft met meerderheid én oppositie trekkend aan één zeil op het domein van welzijn.”

5 De werkloosheidsgraad in Ieper.
Stad Ieper De werkloosheidsgraad in Ieper.
5 De kansarmoede-index tegenover arbeid en werkloosheidsgraad.
Stad Ieper De kansarmoede-index tegenover arbeid en werkloosheidsgraad.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Jeaninne Bonduwe

    Hoe hebben wij dit vroeger wel gedaan? Ik ben nooit met mijn ouders op reis geweest buiten mss 1 dag naar zee. Op restaurant gingen we zeker al niet zelfs nu gaan we zelden. Veel cadeaus onder de kerstboom heb ik ook al geen weet. Maar we waren gelukkig met wat we hadden en we kregen warmte en liefde van thuis uit.

Lees meer