Talpe
RV Talpe

Oplossing voor kruispunt Noorderring-Pilkemseweg in zicht: minister bestelt studie voor tunnel

Onder het kruispunt van de Pilkemseweg met de Noorderring in Ieper komt mogelijk een tunnel. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) start nog dit jaar met een studie daarvoor.  “Dit is een doorbraak in het dossier van de N8”, zegt burgemeester Talpe.

“We vragen al jaren een oplossing voor het drukke kruispunt, nu komt er eindelijk schot in de zaak. Een tunnel voor het doorgaand verkeer is de ideale oplossing om een vlotte doorstroming van en naar de A19 te verzekeren”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). 

Vorig jaar, bij het begin van de nieuwe legislatuur, richtte het Ieperse stadsbestuur al een brief aan toenmalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) met de vraag het kruispunt dringend aan te pakken. De brief werd mee onderschreven door de Ieperse bedrijvenvereniging IEBEVE, het Jan Yperman Ziekenhuis en Voka West-Vlaanderen. “Er staan vaak lange files aan het kruispunt, zeker tijdens de spitsuren. Het gevolg is sluipverkeer op de landelijke wegen naast de A19 en in Sint-Jan”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Een oplossing is nodig. Bovendien moeten we rekening houden met de verdere ontwikkelingen van de bedrijventerreinen op Ter Waarde en in de Sint-Krispijnstraat, waardoor het verkeer nog zal toenemen.”

900.000 euro

Een tunnel onder het kruispunt kan soelaas bieden, zegt Talpe. “Zo kan het doorgaand verkeer van en naar de A19 gescheiden worden van het verkeer dat wil afslaan richting Ter Waarde of richting Pilkemseweg, en het verkeer dat wil invoegen op de Noorderring.” 

“De minister keurde nu het investeringsprogramma voor 2020 goed, waarbij 900.000 euro is vrijgemaakt voor een studie naar het kruispunt. De studieopdracht zal nog dit jaar worden aanbesteed, de kans is dus groot dat de werken deze legislatuur kunnen aanvangen”, reageert Talpe opgetogen. 

Complex project 

Afgelopen week sprak de partij sp.a, die trouwens in Ieper coalitiepartner is van Emmily Talpe, nog van tijdsverlies in het N8-dossier, waarvan het kruispunt ook deel uitmaakt. Volgens de sp.a is het opstarten van een nieuwe procedure ‘complex project’ niet nodig. “Dat komt er in de praktijk immers op neer dat de inwoners van Brielen nog jaren langer moeten wachten op een omleidingsweg rond hun dorp. Ik begrijp niet waarom dit onderzoek nodig is”, zeggen partijgenoten Jurgen Vanlerberghe en Philip Bolle. “Ben Weyts heeft in de vorige regeerperiode al onderzocht of de methodiek van ‘complex project’ een oplossing kon bieden voor dit dossier. Het resultaat van een vorige verkenning was dat we voor de betere wegverbinding Ieper – Veurne geen ‘complex project’ nodig hebben, maar wel uitvoering van de gekende projecten én een aanpak van de leefbaarheidsproblematiek van Brielen door een nieuwe omleidingsweg. Een conclusie die door 19 van de 21 betrokken maatschappelijke actoren gedeeld werd. Het lijkt mij alvast zonneklaar dat een nieuwe verkenningsfase geen andere uitkomst zal opleveren.”

Doorbraak 

“Dat dit tot tijdsverlies zal leiden, is nergens op gestoeld. De heraanleg van de N8 om deze verkeersveiliger en fietsvriendelijker te maken, startend ter hoogte van Veurne, loopt gewoon door”, aldus Talpe. “Verschillende projecten zijn in voorbereiding en de nodige budgetten worden voorzien. Wat betreft het kruispunt Pilkemseweg, deze vraag bestond al langer, maar het dossier krijgt nu van minister Peeters eindelijk groen licht. Dit is geen vertraging, maar een doorbraak. Naast de heraanleg van de N8 start de minister tegelijk een procedure ‘complexe project’ op om tot een tracé voor een degelijke verbinding Ieper-Veurne te komen.”

Lees meer