Groene woonwijk op brouwerijsite

OP TERREIN VAN HONSEBROUCK KOMEN 100 HUIZEN MET 4.500 M2 NATUUR

Het voormalige terrein van brouwerij Van Honsebrouck in het centrum wordt volgend jaar omgevormd tot een groene woonwijk. Volgens de richtlijnen van de gemeente is er straks plaats voor een honderdtal woningen, maar zal er ook sprake zijn van liefst 4.500 vierkante meter groen.

Nu de nieuwe brouwerij in Emelgem al een eindje operationeel is, kunnen de oude gebouwen op het terrein tussen de Bollewerp- en de Oostrozebekestraat onder de sloophamer. Bedoeling is om het terrein grotendeels te verkavelen en nu heeft de gemeente ook een ruimtelijk structuurplan klaar, dat aanstipt wat er op bouwkundig vlak allemaal kan. "Veel mensen vragen zich wellicht af hoe de brouwerijsite er na reconversie zou kunnen uitzien", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Rob Kindt (De Brug). "Een ding is daarbij zeker: heel wat groener dan nu. Nu is de site 100 procent overbouwd of verhard. Straks komt er 4.500 vierkante meter groen bij. Er komt dwars door de woonzone een zogenaamde groene strook. Die moet de nieuwe kinderopvang in de Bollewerpstraat en de ook nog te bouwen nieuwe jeugdlokalen aan het sportcentrum met elkaar verbinden. Aanvankelijk zou die 15 procent van de oppervlakte beslaan, maar na overleg is dit tot 25 procent uitgebreid. Dit betekent dat Ingelmunster er in het hart van zijn centrum een klein voetbalveld aan groen bij krijgt. Die groene strook zal op beide sites ook nog een groen verlengstuk krijgen. Er komt ook een tweede groene verbinding die van noord naar zuid door de site loopt en aan de Oostrozebekestraat uitmondt en dus doorloopt tot aan de Centrumparking en het kasteelpark. De precieze inplanting voor die strook staat nog niet helemaal vast."

Blikvanger

De nieuwe woonwijk mag straks 30 tot 55 woningen per hectare bevatten en dat in een mix van verschillende woontypes. Zestig procent moet een meergezinswoning zijn en veertig procent eengezinswoning. "De bouwdichtheid moet ook afnemen naarmate je dieper het gebied intrekt", stipt de schepen aan. "Langs de Oostrozebekestraat mogen drie bouwlagen plus een dak. Langs de Bollewerpstraat gaat het om twee blokken meergezinswoning, die drie lagen met een plat dak of twee lagen met een hellend dak mogen omvatten. Opdat de site zijn eigen identiteit zou krijgen, mag er op de hoek van de Bollewerp- en de Oostrozebekestraat een hoger gebouw van vijftien meter komen. Dat kan dé blikvanger en de toegangspoort tot de nieuwe woonzone worden. Op het gelijkvloers is plaats voor een commerciële invulling en voor de deur komt een groen pleintje."

Tot slot is er ook een stukje gereserveerd voor ambachtelijke bedrijvigheid, met mogelijke nabestemming wonen. Wanneer iemand er een nieuwe activiteit wil opzetten, moet die een buffer van drie meter respecteren. "Verder staat alles nog open", vertelt Kindt. "Er is al een mogelijk inrichtingsplan dat beantwoordt aan de door ons opgelegde principes, maar het kan er uiteindelijk dus nog heel anders uitzien. Het is aan de projectontwikkelaar om daar een invulling aan te geven. We zijn ervan overtuigd dat dit plan een kans biedt om van een verlaten industriële site in ons dorpscentrum een mooi, aantrekkelijk en verantwoord stedelijk woonproject te maken, dat een verrijking kan zijn voor onze gemeente."

De gemeente ontwikkelde ook een apart RUP voor een stuk grond aan de overkant van de Oostrozebekestraat. Daar waar nu de oude cinema Albert en een opslagplaats van de brouwerij staan, moet op termijn een nieuw ontmoetingscentrum verrijzen. Er komt wellicht ook een sanering aan te pas, omdat er vroeger ook een wasserij gevestigd was.

2 Zo zal het terrein er in de toekomst uitzien, met veel groen en een hondertal woningen.
RV Zo zal het terrein er in de toekomst uitzien, met veel groen en een hondertal woningen.
2 Een luchtbeeld van de verlaten site van Van Honsebrouck.
VDI Een luchtbeeld van de verlaten site van Van Honsebrouck.

Lees meer