Ingelmunster wil CO2-uitstoot verlagen door te 'benoveren'

In 2018 wil het bestuur fors inzetten op het verlagen van de CO2-uitstoot. Omdat uit eerdere metingen bleek dat private woningen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot in Ingelmunster, start het project 'Ingelmunster benoveert'. Benoveren staat voor nog beter renoveren.


Een benovatiecoach krijgt een opleiding bij de distributienetbeheerder en begeleidt daarna huiseigenaars doorheen het hele renovatietraject. Ingelmunster is samen met Turnhout en Sint-Niklaas door Eandis aangeduid als pilootgemeente voor een project dat zich richt op kwetsbare eigenaars: mensen die na de aankoop van hun huis niet de financiële middelen hebben om het ook energiezuinig te maken. Eandis stelt zelf een benovatiecoach aan om die eigenaars te begeleiden. Daarnaast ontwikkelde het gemeentebestuur een nieuw premiereglement bij het project Ingelmunster benoveert.


Hiervoor diende het bestuur samen met de Huisvestingsdienst Regio Izegem een subsidieaanvraag in bij de provincie. Deze aanvraag werd ondertussen goedgekeurd. Ook via Eandis kan je rekenen op een toelage. Zo betaal je, wanneer je alle premies aanvraagt, voor werken aan een woning die het energieverbruik moeten verminderen (dak- of muurisolatie, buitenschrijnwerk en condensatieketel) slechts 10 procent van de kostprijs. De gemeentelijke premie kan je in de eerste helft van 2018 aanvragen via de woonwinkel in het sociaal huis. Daarna volgt een sociaal onderzoek om te kijken of je in aanmerking komt voor een toelage. (CDR)

Lees meer