Foto JBOR

Natuurpunt De Buizerd start nieuw jaar

Natuurpunt De Buizerd kwam onlangs samen aan natuurreservaat De Mandelhoek om het nieuwe werkjaar in te zetten. De organisatie bestaat 35 jaar en heeft weer allerlei activiteiten gepland. Traditioneel zijn er in de wintermaanden werkdagen in het reservaat. Het knotten van wilgen, het kappen van houtopslag en maaien staan op het programma. Op vrijdag 30 januari is er de algemene startvergadering met gastspreker Dominique Verbelen. Tijdens het weekend van 21 en 22 februar volgt een rommelmarkt in zaal Aviflora. Er volgt ook nog een natuurtentoonstelling in september. Meer info op www.debuizerd.be.


(VDI)

Lees meer