Laurent Maertens van de firma Krinkels met burgemeester Bert Maertens en groenbeleidschepen Caroline Maertens aan een van de wagens die aan ecologisch bermbeheer doet.
VDI Laurent Maertens van de firma Krinkels met burgemeester Bert Maertens en groenbeleidschepen Caroline Maertens aan een van de wagens die aan ecologisch bermbeheer doet.

Stad schakelt externe aannemer in voor onderhoud van wegbermen

Het stadsbestuur van Izegem zet vanaf deze zomer een externe aannemer in voor het onderhoud van wegbermen. Ze voerde het onderhoud daarvan voor het eerst volledig volgens de regels van het bermdecreet uit. “Zo’n onderhoud zorgt voor een netter straatbeeld en een gunstige  biodiversiteit”, vertelt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens (N-VA). 

“Om die biodiversiteit te bevorderen, laten we de bermen niet voor 15 juni maaien”, zegt de schepen. “Een eventuele tweede maaibeurt kan pas na 15 september. Na 15 juni is de voorjaarsbloei voor een groot deel voorbij en kan er opnieuw gemaaid worden zonder schade aan te richten aan de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers. Daarom kan een tweede maaibeurt pas in september.”

Bij het onderhoud van de bermen worden geen pesticiden gebruikt. Het maaisel mag ook niet langer dan tien dagen blijven liggen. “Anders wordt de bodem té rijk”, zegt groendeskundige Tristan Coens. “Dat is enkel nuttig voor grassen en brandnetels. Omdat bermen heel wat hectaren innemen, mogen we zeker hun nut niet onderschatten. Heel wat planten en dieren hebben er hun leefgebied en andere soorten maken van deze bermen gebruik om zich van de ene locatie naar de andere te verplaatsen. Een ecologisch bermbeheer is dus gunstig voor de biodiversiteit.”

De stad schakelt dus voortaan een extern aannemer in, de firma Krinkels uit Diksmuide. Daarvoor werd een overheidsopdracht uitgeschreven. In het verleden werden de bermen wel op de juiste tijdstippen gemaaid, maar werd er niet of niet direct opgezogen. Ondertussen verloopt alles wel volgens het bermdecreet.

Lees meer