Archeologische vondsten op site Varsenare Noord

Op de site van het woonproject Varsenare Noord zijn de voorbije weken enkele archeologische vondsten gedaan. De vondsten kaderden in een vooronderzoek, waarvoor de gemeente Jabbeke samenwerkte met Raakvlak en het Nederlandse archeologische bedrijf Archol. Op de terreinen tussen de Popstaelstraat en de Westernieuwweg werden sleuven van 100 meter lang en een halve meter diep getrokken. De archeologen legden restanten bloot uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de Eerste Wereldoorlog. Zo werden er sporen teruggevonden van Romeinse woonerven en een Duits munitiedepot.


Volgens schepen van Cultuur, Heidi Vanhaverbeke (CD&V), voldeden de vondsten volledig aan de verwachtingen. "Het levert ons een schat van informatie op over het verleden van Varsenare", zegt ze. "Momenteel stellen de onderzoekers een verslag op van de vondsten en op basis daarvan zal er een vervolgonderzoek plaatsvinden. Alles wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, zodat de ontwikkeling van de verkaveling Varsenare Noord geen vertraging oploopt." (SDVO)

Lees meer