De Ryelandtzaal, hier achter de afgebroken gevel, wordt gerestaureerd.
Benny Proot De Ryelandtzaal, hier achter de afgebroken gevel, wordt gerestaureerd.

Vlaanderen geeft ruim 2 miljoen euro voor restauratie Ryelandtzaal en Huis Van Hamme, die een nieuwe toekomst krijgen

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) kent 2,2 miljoen euro toe voor twee restauratiedossiers in Brugge: de site rond Ryelandtzaal van het Theresianenklooster en Huis van Hamme. 

De site rond de Ryelandtzaal en het Huis van Hamme worden opgeknapt. Nadien zullen beide monumenten als woonsite gebruikt worden. Voor beide dossiers zorgde de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) dat de investeerder, dankzij een krediet, de financiering van zowel de aankoop van de gronden en gebouwen als de latere bouwwerken rond kreeg. Voor deze herbestemmingsprojecten is telkens er een premie voor de restauratie van het erfgoed.

Concertzaal

Het leegstaande klooster van de zusters Theresianen, waar de Ryelandtzaal deel van uitmaakt, wordt gerestaureerd en herbestemd tot een woonsite. Uiteraard blijft de Ryelandtzaal als concertzaal behouden. Sinds de 19de eeuw werd het pand gebruikt als militair hospitaal. De gebouwen stond al decennialang leeg. De erfgoedelementen die bewaard zijn zoals de pandgangen, de binnentuinen, en het gebouw tot en met de tweede verdieping worden gerestaureerd. De site wordt uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte. Het voormalige klooster is sinds 2004 beschermd als monument. Ook de kerk en de sacristie zijn beschermd als monument. 

Oude school wordt woonsite

Huis van Hamme bevindt zich op het Sint-Maartensplein in Brugge en wordt gerestaureerd en herbestemd tot een woning voor meerdere gezinnen. Om de bewoonbare oppervlakte te vergroten, wordt achteraan het perceel een nieuwbouw gerealiseerd. De tuin wordt opnieuw aangelegd en er komt een halfondergrondse parking. 

Het is een stadspaleis dat werd gebouwd tussen 1778 en 1781 in opdracht van de toenmalige eigenaar François Van Hamme. Het pand is beeldbepalend voor het hele plein, met zijn 32 meter brede gevel. Binnen in het gebouw bevinden zich authentieke salons, waarvan één muziekkamer met Mechels leder bekleed. Vanuit de binnentuin van het complex hebben de toekomstige bewoners een mooi zicht op de Walburgakerk. Vanaf 1985 werd het monument door de basisschool van het Lyceum Hemelsdaele gebruikt. De school verhuisde naar een andere campus.

Lees meer