2 Het pilootproject in Klein Rijsel moet de start worden voor Community Land Trust Leuven.
Stad Leuven Het pilootproject in Klein Rijsel moet de start worden voor Community Land Trust Leuven.

Leuven richt als eerste Vlaamse stad Community Land Trust op: “We beseffen dat CLT geen wonderoplossing is voor problematiek betaalbaar wonen”

Betaalbare koopwoningen op gemeenschapsgrond…In Leuven dromen velen ervan en na een haalbaarheidsstudie komt er nu ook een zogenaamd Community Land Trust (CLT). “CLT Leuven zal zich hoofdzakelijk richten op gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale lening en voor sociale huisvesting maar voor wie er onvoldoende aanbod is op de markt”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

Een CLT is een organisatie die grond aankoopt en beheert samen met de gemeenschap. Het werkt als volgt: de CLT wordt eigenaar van de grond, de bewoner eigenaar van de woning. Zo zakt de prijs van een woning. De bewoners krijgen vervolgens een eeuwig gebruiksrecht op hun huis met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis dus verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het later erven. Wel moeten ze de woning zelf bewonen en is verhuren geen optie. Om de woning op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs ook beperkt.

Brussel

Klinkt interessant, zeker voor een stad als Leuven die bekend staat als de duurste Vlaamse centrumstad. Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) is al langer van het woonconcept CLT en ging aankloppen in Brussel waar al een dergelijk project loopt. Community Land Trust Brussel (CLTB) en onderzoeksgroep Cosmopolis, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), deden op vraag van het AGSL en de stad Leuven een haalbaarheidsstudie. Hun rapport is klaar en levert alle ingrediënten aan om een CLT op te richten in Leuven. “We onderzochten de behoeftes van de Leuvense woningmarkt en hoe een CLT daarop een antwoord kan bieden”, vertellen Geert De Pauw en Laura Baets van CLTB. “We bekeken de organisatie en de betrokkenheid van de bewoners. We verkenden ook de doelgroep voor de CLT, onder meer door naar inkomens en woningprijzen te kijken”, vult Michael Ryckewaert van Cosmopolis aan.

Het is één van de nieuwe recepten om te werken aan betaalbaar wonen in Leuven

Schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen)
2 Schepen Lies Corneillie in Klein Rijsel in Leuven.
Vertommen Schepen Lies Corneillie in Klein Rijsel in Leuven.

Het Leuvense stadsbestuur is nu klaar om een eigen Community Land Trust op te richten. “Het is één van de nieuwe recepten om te werken aan betaalbaar wonen in Leuven. Doordat je de grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning automatisch voordeliger. De gronden blijven eigendom van de CLT zodat je op lange termijn een beleid kan blijven voeren op die gronden”, zegt schepen Lies Corneillie. “CLT Leuven zal zich hoofdzakelijk richten op gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale lening en voor sociale huisvesting maar voor wie er onvoldoende aanbod is op de markt. Zij beschikken over onvoldoende middelen om op de private markt een woning te kopen en zijn dan vaak aangewezen op de private huurmarkt waar ze een (te) groot budget moeten besteden aan de huur van de woning. Het AGSL zal de komende jaren een pilootproject realiseren op de site van Klein Rijsel, meer bepaald de lange strook naast het Provinciehuis waar er vandaag een tijdelijke bloemenweide is. In de eerste helft van 2021 willen de stad en het AGSL samen op zoek gaan naar een ontwerper. De stad Leuven voorziet een startkapitaal van 5 miljoen euro. CLT Leuven zal uitgroeien tot een autonome speler die de woningmarkt aanvult en samenwerkt met andere actoren in het woonlandschap. Is het anderzijds de wonderoplossing voor betaalbaar wonen? Niet op korte termijn maar het helpt wel, al leven we niet in de illusie dat Leuven binnen vijf jaar een goedkopere woonstad zal worden door Community Land Trust”, besluit schepen Corneillie.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer